Ochránci přírody spolu s lesníky objevili na Vlašimsku vzácné netopýry

Výskyt netopýrů mapují od loňského roku v Jinošovském a Vorlinském údolí jižně od Vlašimi ve Středočeském kraji ochránci přírody spolu s lesníky ze státního podniku Lesy ČR. Dosud prokázali pomocí speciálních detektorů výskyt deseti druhů netopýrů. Pět z nich nalezli v dané oblasti vůbec poprvé.

Ochránci přírody se snaží zjistit, zda se netopýři v této části Vlašimska také rozmnožují. U čtyř druhů – netopýra vodního, netopýra vousatého, netopýra Brandtova a netopýra nejmenšího se podařilo prokázat přítomnost reprodukčních kolonií ve sledované oblasti. V lokalitě byly odchyceny samice v postlaktačním období a letošní mláďata. V souvislosti s tím se netopýrům vytvářejí také podmínky pro přežití, aby v lokalitě zůstali. „Ochraňujeme například mateřské kolonie, zimoviště a další úkryty. Vyvěšujeme také speciální netopýří budky,“ uvedl Stanislav Znamenáček, lesní správce z Kácova z podniku Lesy ČR.

Na území České republiky dnes žije 27 druhů netopýrů. Všechny jsou chráněny a zákonné ochraně podléhají také jejich úkryty. Výskyt netopýrů se na Vlašimsku mapuje v rámci Národního programu ČSOP – Ochrana biodiverzity. Program finančně podporuje Ministerstvo životního prostředí, generálním partnerem je státní podnik Lesy České republiky.

V Hradci Králové 27. listopadu 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.