Odpověď Lesů ČR na nepravdivá tvrzení v Hospodářských novinách

Hradec Králové, 3. 11. 2009 – Lesy ČR dnes prostřednictvím advokátní kanceláře písemně požádaly společnost Economia, vydavatele deníku Hospodářské noviny, o uveřejnění odpovědi na nepravdivá tvrzení, která deník nedávno otiskl.

Odpověď, jejíž zveřejnění Lesy ČR požadují, má následující znění:

Dne 2. 11. 2009 byl na straně 17 deníku Hospodářské noviny publikován článek s názvem „Firma CE Wood obří pilu dnes neprodá, je v zástavě“. V témže vydání deníku Hospodářské noviny byl dále na straně 20 publikován článek s názvem „Pila CE Wood dělá v Lesích paseku“.

Uvedené články obsahovaly nepravdivá tvrzení dotýkající se jména a dobré pověsti Lesů České republiky, s.p., dle nichž se Lesy České republiky, s.p., měly zúčastnit veřejné dražby pily Ptení s předem dohodnutým výsledkem s tím, že část výtěžku dražby měla sloužit jako odměna neznámému subjektu.

Uvedená tvrzení jsou nepravdivá. Dražba pily Ptení měla proběhnout zcela v souladu se zákonem o veřejných dražbách. Lesy České republiky, s.p., neuzavřely žádnou zákulisní dohodu, na základě které by se měla část výtěžku dražby použít jako odměna třetí osobě.

 Lesy České republiky, s. p.

V Hradci Králové 3.11.2009

Ing. Michal Kačena, MBA,
Tiskový mluvčí LČR
tel.: +420 724 699 446
e-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz