Odstraňování kalamity v Lesích ČR je v plném proudu

Těžba dřeva v postižených oblastech probíhá zatím dle předpokladu a největší část poškozeného dříví by měla být odstraněna do konce června. Dva měsíce od orkánu Kyrill, který zasáhl naší republiku, Lesy České republiky (Lesy ČR) intenzivně pracují na odstraňování kalamity neobvyklého rozsahu. K 16. 3. 2007 bylo vytěženo více než 1 mil. m3 poškozeného dříví, což je asi 20% větrné kalamity po orkánu Kyrill z poloviny ledna.

Celkem Lesy ČR evidují po řádění orkánu cca pět milionů kubíků poškozeného dříví. „Jedná se přibližně o dvě třetiny letošní plánované těžby a jde tedy o největší kalamitu v historii podniku Lesy ČR. Kalamitní těžba probíhá v tuto chvíli už na celém území ČR,“ říká Ing. Jiří Holický, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Lesů ČR. „V současnosti je denně vytěženo přibližně 30.000 metrů krychlových dřeva,“ dodává Ing. Holický.

Například v rámci krajského inspektorátu České Budějovice, který je nejpostiženější oblastí, bylo do konce února vytěženo přibližně 250 tisíc m3 dřeva, což je 14% celkové kalamity v daném regionu.

Lesy ČR věří, že současně zvolené tempo umožní zlikvidovat většinu kalamity do konce června. Koordinace zpracování probíhá tak, aby nedošlo ke vzniku následné kůrovcové kalamity. Rychlá těžba je totiž nutná hlavně proto, aby se předešlo riziku rozšíření kůrovce. Zpracování v jednotlivých oblastech bude postupně dokončováno právě s ohledem na rozsah kalamity a riziko šíření kůrovců, tedy převážně od konce dubna do konce června. Úplná likvidace kalamity včetně následných prací bude trvat celý letošní rok.

V Hradci Králové 20. března 2007

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí
m: 724 525 132