Okolí zámku Kozel na Plzeňsku nabízí zásluhou Lesů ČR nové turistické cíle: nový vyhlídkový altán na Mariině skále nebo odpočinkové místo Mariino zátiší

Rovný milion korun investoval státní podnik Lesy České republiky na zpříjemnění pobytu návštěvníků v prostředí lesního komplexu Kamýky v okolí státního zámku Kozel na Plzeňsku v Plzeňském kraji. Díky vynaložené investici tak Lesy ČR již tento pátek 29. srpna 2014 od 13 hodin slavnostně otevřou nově vybudovaný vyhlídkový altánek na Mariině skále. Kromě toho však Lesy ČR v současnosti dokončily další tři významné místní investice: rekonstrukci lesní cesty Kolejka i výstavbu odpočinkového místa Mariino zátiší a parkoviště u Kornatického rybníka. Všechny jmenované projekty, nacházející se v katastru obce Milínov, Lesy ČR realizovaly v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ sloužícího k podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů. Lesy v okolí zámku Kozel jsou protkány množstvím turistických tras i cyklotras včetně dvou vyznačených naučných stezek. Samotný zámek Kozel patří k nejnavštěvovanějším památkám Plzeňského kraje.

Popis dokončených investic:

Vyhlídka Mariina skála

Nový vyhlídkový altán je replikou historického objektu, který v místě dříve stával. Výstavba nového altánu probíhala podle dochovaných fotografií. O původním altánu je zmínka již v roce 1838 a to pod názvem Mariaruhe. Po roce 1918 je používán název Mariina skála či Mariarut. Nechal jej postavit tehdejší majitel panství Kristian Valdštejn. Altán byl stržen vichřicí v roce 1953. Na buližníkové skále je vytesán datum vzniku samostatné republiky 28. října 1918.

Odpočinkové místo Mariino zátiší

Zřízeno na přístupu k vyhlídkovému altánu u cesty.

Parkoviště Kornatický rybník

Parkoviště o rozměrech 56 krát 5 metrů s kaleným povrhem, na kterém mohou návštěvníci lesů odstavit svá motorová vozidla, je u lesní cesty vedoucí ke Kornatickému rybníku. Tento rybník i okolní lesy patří mezi hojně navštěvované.

Lesní cesta Kolejka

Zrekonstruovaná lesní cesta prochází lokalitou, kde vedla lesní úzkokolejná železnice. Ta ve 20. a 30. letech 20. století sloužila ke svozu dřevní hmoty k zaniklé pile pod Lopatou a dále pokračovala až k překladišti u státní dráhy. Úzkokolejka se využívala v době, kdy ve zdejších lesích bylo nutné zpracovat velkou mniškovou kalamitu.

Cesta s kaleným povrchem je dlouhá 1431 metrů a spojuje turistické rozcestí Pod Lopatou a Neslívský rybník. Její částí prochází i naučná stezka F. X. France mapující nejen v lese ukryté stopy středověkého i dávného osídlení zdejší krajiny, ale také přírodní krásy v podobě rezervací Lopata, Hádky a Zvoníčkovna. Lesy ČR doporučují návštěvníkům dbát při pohybu na lesní cestě zvýšené opatrnosti. Kromě turistů slouží primárně lesnímu provozu, v některých dnech se na ní může pohybovat lesnická technika.

GPS souřadnice dokončených investičních akcí:
Vyhlídka Mariina skála: 49°39’18.857″N,13°33’54.702″E
Odpočinkové místo Mariino zátiší: 49°39’21.682″N,13°34’0.702″E
Parkoviště Kornatický rybník: 49°39’42.268″N,13°34’4.937″E
Lesní cesta Kolejka: 49°39’45.814″N,13°33’9.209″E

V Hradci Králové 26. srpna 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření