Omezení cyklistů a turistů v Jeseníkách kvůli opravě cesty i těžbě

Cyklisty a turisty na Šumpersku u chaty Švýcárna čekají od 1. srpna omezení spojená s opravou Švýcárenské cesty i těžbou borovice kleče. V lese se bude pohybovat těžká technika…, tedy opatrně!

Oprava Švýcárenské cesty od chaty U Pelikána až po odbočku na cestu Hladová ve směru z Koutů nad Desnou na chatu Švýcárna na Šumpersku zadaly Lesy ČR. Práce by měly skončit 31. října. Provoz stavby omezí pohyb především po cyklotrasách č. 6075 a 6157 a pěších trasách značených jako červená a zelená. Prvních 550 metrů cesty pokryje štěrk s kamennými žlábky v místech svodnic pro odvod vody. Přes zamokřené vřesoviště bude navazovat stometrový  povalový chodník. Posledních 350 metrů až po chatu Švýcárna obnoví Lesy ČR jako původní štětovanou cestu. Na letošní projekt by měli stavaři navázat v příštím roce a pokračovat s opravou.

Zároveň se od 1. srpna začíná v režii Správy CHKO Jeseníky těžit borovice kleč na Malém Dědu. Odtěženou biomasu dočasně uloží dodavatelé prací k chatě Švýcárna, kde bude štěpkována a poté v několika etapách odvážena po účelové komunikaci ve směru Rozcestí pod Pradědem – Ovčárna. Další omezení tak čeká pěší turisty na modré a žluté turistické cestě asi 200 metrů od chaty ve směru Černík – Švýcárna. Intenzivní práce by měly skončit 15. září, až do poloviny listopadu se ale bude v daném úseku projekt dokončovat.

V Hradci Králové 26. července 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.