Omezení vstupu do národní přírodní památky Peklo u České Lípy v termínu 14. – 18. července 2014

Lesy České republiky, s. p., letos pokračují v rozsáhlé rekonstrukci turistické stezky v údolí Robečského potoka u České Lípy v Libereckém kraji vedoucí lesním porostem v národní přírodní památce Peklo. V praxi to může znamenat určitá omezení přístupu do této turisty hojně navštěvované lokality.

V rámci rekonstrukce budou obnoveny dřevěné zpevněné chodníky. Generální opravy se dočkají i všechny lávky přes Robečský potok. A právě výměna dřevěných lávek je důvodem, proč bude turistická trasa údolím Robečského potoka v termínu od 14. do 18. července 2014 pro návštěvníky obtížně průchozí. Práce probíhají po menších etapách od loňského října a pokračovat budou letos do října. Předpokládané náklady na rekonstrukci přestavují částku ve výši cca 4 milionů korun.

Peklo u České Lípy je cca čtyři kilometry dlouhé romantické údolí Robečského potoka, v podstatě dlouhá rokle sevřená pískovcovými skalami, působící dojmem divoké přírody. V údolí Robečského potoka se výborně daří bledulím, které zde v jarních měsících rozkvétají a lákají k návštěvě. Kromě jarních pohledů na kvetoucí bledule lze v létě využít pískový rybník na dolním konci rokle ke koupání. Peklo je národní přírodní památkou a chráněné jsou samozřejmě i všechny bledule, kterým se tu hojně daří.

V Hradci Králové 9. července 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření