Památník připomene odvahu někdejšího lesního správce Vojtěcha Tesaře z Litvínova

Památník bývalého lesního správce Vojtěcha Tesaře v Horním Litvínově – Stavařově na Mostecku v Ústeckém kraji, bude slavnostně odhalen 5. května 2015 v 16 hodin. Zasloužil se o to podnik Lesy České republiky spolu s Českým svazem bojovníků za svobodu a Klubem přátel historie Litvínovska.

Je naší povinností uctít památku váženého kolegy, který v době okupace Československa působil na pozici úředníka Ministerstva zemědělství a lesnictví v odboji. Jeho hlavním úkolem bylo chránit naše lesy, především pak drancování zásob dříví. Účast v odboji mu byla na samém konci války osudná,“ řekl litvínovský lesní správce Pavel Rus.

Dřevěný památník Vojtěcha Tesaře připomíná jeho tragické úmrtí – 8. května 1945 byl zastřelen. Výrobu a osazení památníku financoval 190 tisíci korunami podnik Lesy ČR v rámci „Programu 2020“ zaměřeného na podporu veřejných zájmů.

Státní podnik zároveň v místě opravil více než šestikilometrovou lesní cestu vedoucí od městské části Stavařov přes obec Meziboří až do Šumenského údolí. Ta je už řadu let pojmenována „Tesařova cesta“. A právě na samém počátku cesty, v Horním Litvínově – Stavařově, bude památník umístěn. Na stezce budou instalovány také dvě tabule s informacemi o tomto významném litvínovském lesníkovi.

Na horním snímku: Vojtěch Tesař, fotografie z roku 1935

  V kanceláři lesního závodu, Ing. V.Tesař vpravo nahoře.

V Hradci Králové, 30. dubna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.