Pětiletá obnova areálu židlochovického zámku skončila

U židlochovického zámku v Jihomoravském kraji skončily stavební práce. Podnik Lesy České republiky, který tuto státní budovu spravuje, do pětileté obnovy areálu vložil 49 milionů korun. Od října je park znovu přístupný veřejnosti. Do konce roku podnik otevře nový vchod do parku. Stávajícím vstupem poté už veřejnost kvůli bezpečnosti procházet nebude.

U židlochovického zámku se od letošního února do konce září rekonstruovaly venkovní liniové inženýrské sítě, tedy voda, kanalizace, elektřina, plyn a optické sítě. Po opravě střechy a fasády zámku se kromě infrastruktury opravily všechny zpevněné plochy. Došlo i na terénní úpravy či závlahový systém. Park s novým jezírkem je od října opět otevřený veřejnosti. Do konce roku podnik vybuduje nový vstup do parku směrem od nákupního centra Penny. Ten stávající zůstane během stavby otevřený, ale po dokončení prací se brána u zámku pro veřejnost uzavře. Využívat ji budou zaměstnanci lesního závodu Lesů ČR nebo návštěvy zámku.  „V bráně se potkávají vozidla s lidmi, kteří míří do parku. Není to bezpečné. Proto bude veřejnost vstupovat do areálu jinudy,“ vysvětlil Miroslav Svoboda, ředitel Lesního závodu Lesů ČR v Židlochovicích.

V Hradci Králové 2. listopadu 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o 38,6 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.