Pietní akce u “protržené přehrady“ připomene tragickou událost z roku 1916

V místě zůstanou infopanely, turisté ocení vyhlídky i dřevěnou útulnu

Před sto lety se na říčce Bílé Desné v Libereckém kraji protrhla hráz nově zkolaudované přehrady. Zahynulo tehdy 67 lidí. Celou událost si místní připomenou na den přesně, tedy v neděli 18. září, při pietní akci. Začíná ve 14 hodin. Místo se poté otevře turistům – také díky opraveným chodníkům, vyhlídkovým plošinám i dřevěné útulně, které zbudovaly podniky Lesy ČR a Povodí Labe.

Hráz údolní přehrady, postavené nedaleko od města Jablonce, se dnes roztrhla. Úžasné spousty vod valily se nezdolnou silou do údolí a zaplavily zakrátko daleko široko celé okolí. Vše, co stálo v cestě odpoutanému vodnímu živlu, bylo zničeno. Spousta brusíren byla vodními masami smetena. Dravý živel unášel ohromné množství různého stavebního materiálu, který se nahromadil u mostů přes Nisu (v dobovém tisku zaměnili název řeky, pozn. autorky), kudy se voda valila, všecky ohrozil. Škoda je nedozírná. Obětí mnoho. Podrobností o velkém tom neštěstí dosud není,“ tak popsali katastrofu redaktoři Lidových novin o den později -19. září 1916.


Protržená přehrada

útulna

pomník obětí katastrofy

Na pietní akci je 18. září 2016 zvána veřejnost a každý, kdo chce uctít památku obětí nebo jen chvíli pobýt na tichém místě pod Jizerskými horami. V posledních třech letech se celý prostor tak zvané „protržené přehrady“ proměnil, a to zásluhou starostů Albrechtic v Jizerských horách a Desné i státních podniků Lesy ČR a Povodí Labe. „S nápadem vybudování důstojného pietního místa přišel v roce 2013 starosta Albrechtic Jaroslav Zeman,“ připomněl krajský ředitel Lesů České republiky Ludvík Řičář. Lesníci tedy nechali odtěžit z hráze i z bývalého vodního díla stoleté smrky. Opravou prošly turistické chodníky, vznikly nové vyhlídkové plošiny. Kolem hráze jsou instalovány panely se zajímavostmi o přehradě, dobovými fotografiemi a plány. Povodí Labe vyzdilo kamennou část hráze, takže je nyní jasné, jakou podobu měla před protržením. „Postavili jsme dřevěnou lávku přes říčku Bílá Desná. Na místě bývalé Krömerovy boudy je nová dřevěná turistická útulna s občerstvením, kterou mohou využít návštěvníci Jizerských hor,“ pokračuje liberecký ředitel Lesů ČR. Pod hrází byl instalován pomník obětem – žulový kvádr z původní hráze odnesla velká voda před sto lety desítky metrů.

Pomník navržený a zrealizovaný studenty Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou nese jména všech obětí neštěstí. „Připomínáme událost, která lidi zcela ochromila a řadě rodin vzala blízké. Možná nám dnes dává příležitost k zastavení,“ shodli se starostové Jaroslav Zeman i Jaroslav Kořínek. Návštěvníky čeká v neděli také film o “protržené přehradě“ i celé události.

V Hradci Králové 13. září 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.