Pietní místo vzniklo na historickém pohřebišti v Krušných horách

Nové pietní místo na mezinárodním pohřebišti upomíná na někdejší zajatecký tábor, sté výročí konce 1. světové války a založení samostatného Československa. Lesy ČR je spolu s Karlovarským krajem vybudovaly v Jindřichovicích na Sokolovsku. Podnik investoval necelé 2,3 miliony korun, kraj 320 tisíc korun. Místo je přístupné veřejnosti.

Ještě začátkem tohoto roku se na zarostlém pozemku bývalého hřbitova ztrácely pod trávou a mechem pozůstatky mohyl a hrobů. V areálu se náhodně nacházely betonové sloupky z někdejšího oplocení a o čedičové bloky se opíraly dva kříže – latinský a pravoslavný. Loni kraj připravil projektovou dokumentaci, od letošního dubna do října podnik Lesy České republiky na 7,4 tisících metrech čtverečních projekt zrealizovaly. „Obnova místa je vyjádřením naší úcty všem obětem války, zejména těm, jejichž životy skončily v krušnohorském zajateckém táboře,“ řekl Josef Vojáček, generální ředitel státního podniku Lesy České republiky.

Jak tedy místo vypadá dnes? Celý bývalý areál hřbitova lemují dřevěné sloupy se stříškou. Vstupuje se do něj dvěma branami s kříži. Po povalových chodnících vede mezi původními kříži prohlídková trasa, která ctí původní rozvržení hřbitova a hrobových míst. Přístup ke křížům je ze dvou stran. Z jedné návštěvníci uvidí pietní nápis a z druhé lemují cestu čedičové sloupy trojúhelníkového tvaru, které se postupně zvedají do 1,7metrové výšky. Symbolizují osudy zajatců. Nechybí ani otevřená lesní kaple s čtyřjazyčným nápisem věnovaným památce zesnulých. Stojí přibližně na místě někdejší sakrální stavby. Od obou křížů se ke kapli opět dostaneme po povalových chodnících. Cestu lemují původní náhrobky. „Vybudovali jsme také dvě odpočinkové plochy s lavičkami a pultem s knihami. Zapsaná jsou v nich jména všech vojáků, kteří na hřbitově odpočívají,“ uvedl Miroslav Rozner, krajský ředitel podniku Lesy ČR z Karlových Varů. Genius loci vytvářejí i listnaté stromy a opadavé keře, také trvalky a na jaře bílé narcisy… Karlovarský kraj chce nyní ještě zlepšit dostupnost pietního místa. „Vykoupili jsme pozemek pro budoucí parkoviště a budeme pokračovat v přípravách na výstavbu parkovacích míst. Chceme, aby si historii naší země a oběti 1. světové války mohlo připomenout co nejvíce občanů našeho kraje i návštěvníků z jiných částí republiky a ze zahraničí. Nechali jsme také zhotovit informační tabule u hřbitova a mauzolea v Jindřichovicích a další bude stát právě u parkoviště. Věřím, že se pietní místo stane důstojnou vzpomínkou na pohnutou minulost našeho státu,“ dodala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

V Hradci Králové 22. října 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o 38,6 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.