Pila Ptení – reakce LČR na článek MF Dnes

Dokumenty týkající se možné účasti státního podniku Lesy ČR na dražbě pily ve Ptení, z nichž v dnešním vydání cituje deník MF Dnes, jsou několik měsíců staré. Tehdy vedly Lesy ČR jednání se společností CE WOOD o řešení pohledávek LČR a CE WOOD posílal různé návrhy na řešení. Ty byly vzhledem ke složitosti problematiky a k probíhajícímu insolvenčnímu řízení společnosti CE WOOD posuzovány právníky (viz v MFD citovaná stanoviska AK Toman, Devátý & Partneři). O těchto materiálech i o stanoviscích právní kanceláře byli informováni členové dozorčí rady i zakladatelské Ministerstvo zemědělství. Lesy ČR o navrhovanou transakci neprojevily zájem, a to především kvůli právním rizikům, která z ní v dané situaci plynula.

Od té doby se situace změnila. Pila ve Ptení je skutečně na prodej a na českém trhu zpracování dřeva představuje významnou strategickou kapacitu. Lesy ČR proto sledují možnost účasti v dražbě jako jednu z alternativ svých strategických plánů. Znamená to, že v tuto chvíli nic není definitivně rozhodnuto.

Má-li být státní podnik na dražbu připraven, musel k tomu být logicky předem získán souhlas dozorčí rady, včetně finančního prostoru, který může, ale také nemusí být využit. Únik informací z nedávného jednání dozorčí rady a jejich zveřejnění v MF Dnes významně znevýhodňuje postavení LČR, pokud by se dražby zúčastnily. Může dokonce znamenat zmaření účasti LČR na dražbě. Podnik z těchto důvodů podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

Vnímáme, že náhlý zájem o dražbu a mediální atak na Lesy ČR je vyvolán především obavami jiných podnikatelů na trhu se dřevem, pro které by koupě a znovuzprovoznění významné dřevařské kapacity ze strany LČR mohly znamenat nevítanou konkurenci.

Ing. Michal Kačena, MBA,
Tiskový mluvčí LČR
tel.: +420 724 699 446
e-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz

Poznámky pro editory: ·
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.
  • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.