Po deseti letech se do Jeseníků vrátil vlk

Žijí v Jeseníkách vlci a rysi? Na tuto otázku hledají odpověď ochránci přírody spolu s lesníky. Po měsících práce přišel první úspěch. Na začátku tohoto roku získali přírodovědci kamerové záběry vlka. Videozáznam tak po mnoha letech přinesl přímý důkaz o pohybu této vzácné šelmy v Jeseníkách.

Projekt monitoringu šelem v Jeseníkách probíhá celou zimu. Už nyní ale mohou ochránci přírody potvrdit, že se zde pohybuje minimálně jeden vlk, a to na severním okraji Hrubého Jeseníku. „Informace se k nám v lednu dostala krátce poté, co vlka zachytila soukromá fotopast. Přímo v terénu jsme ověřili stopní dráhu, změřili jsme i délku kroku a velikost stopy. Všechny parametry odpovídaly vlkovi a podtrhly tak věrohodnost krátkého videozáznamu,“ řekl Petr Šaj, zoolog z olomouckého pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny z oddělení Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Posledním doloženým důkazem o výskytu vlka v Jeseníkách byl zastřelený jedinec z roku 2005 u Břidličné nedaleko Rýmařova. V loňském roce ochránci přírody zaznamenali smečku v okolí Doks, vlky pozorovali také na Broumovsku nebo v Javorníkách. „Vlk je velmi plaché zvíře, které se přímému kontaktu s lidmi raději vyhýbá. Případné setkání ve volné přírodě je nezapomenutelným zážitkem, k obavám ale není žádný důvod,“ řekl Jiří Beneš z olomouckého z Hnutí DUHA, koordinátor monitoringu šelem v Jeseníkách.

Lednový videozáznam poskytl místní obyvatel Filip Seitl. „O monitoringu velkých šelem v Jeseníkách jsem věděl z médií. Jakmile jsem zhlédl záběry z fotokamery nápadně připomínající vlka, hned jsem záznam zaslal odborníkům k identifikaci,“ uvedl. Ochránci přírody pomoc veřejnosti oceňují. „Zřídili jsme mailovou adresu, na níž mohou lidé posílat své záznamy – stopy@selmy.cz,“ popsal důležitou součást výzkumu Jiří Beneš. Svou úlohu mají velké šelmy i v lesích. „Pro lesníky je výskyt vlka dobrou zprávou. Zatím může jen osamoceně migrovat, ale jeho trvalý návrat uvítáme. Velké šelmy totiž významně prospívají celému ekosystému. Zvěř v lesích změní chování, zlepší se její zdravotní stav i kondice, sníží se škody na lesních porostech a zvýší se podíl jiných náročnějších dřevin,“ uvedl Tomáš Pospíšil, ředitel Krajského ředitelství v Šumperku z podniku Lesy České republiky.

Kontakty:

  • Jiří Beneš, Hnutí DUHA Olomouc (koordinátor monitoringu šelem v Jeseníkách): jiri.benes@hnutiduha.cz, tel. 606 078 021
  • Petr Šaj, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky (zoolog):
    tel. 724 800 937, petr.saj@nature.cz
  • Tomáš Pospíšil, ředitel Krajského ředitelství Šumperk, Lesy České republiky, s.p.: tel: 724 523 123, pospisil.oi13@lesycr.cz

Odkazy:

Ke stažení:

V Hradci Králové 4. února 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.