Podána další žaloba na společnost CE WOOD, a. s.

Další žalobu na společnost CE WOOD, a. s., tentokráte o zaplacení dlužné částky ve výši 5 725 530 Kč, podaly Lesy České republiky, s. p., u Krajského soudu v Brně, prostřednictvím advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI.

Obdobně jako u první žaloby je součástí žaloby návrh na vydání předběžného opatření, díky němuž může být společnosti CE WOOD, a. s., stanovena povinnost, částku požadovanou v žalobě do 7 dnů od vykonatelnosti usnesení uložit do soudní úschovy.

U první podané žaloby Krajský soud v Hradci Králové návrhu Lesů České republiky, s. p., na vydání předběžného opatření vyhověl. Na základě toho musí CE WOOD, a. s., dlužnou částku 86 387 526,40,- Kč do 7 dnů od doručení usnesení uložit do úschovy soudu. Tam zůstane do doby, než soud rozhodne.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz