Podnik Lesy ČR otevřel na Klatovsku naučnou stezku

Naučnou stezku „Z Hamrů na Ostrý“ na Klatovsku v Plzeňském kraji otevřel 15. května pro veřejnost státní podnik Lesy ČR. Úprava sedmikilometrové stezky přišla na 702 tisíc korun. Jedná se o náročnější, ale bezpečnou turistickou trasu, kterou zvládnou i rodiče s menšími dětmi.

Trasa vede malebnou krajinou z Hamrů po převážně upravených značených cestách. O fauně, flóře, historii kraje i způsobu hospodaření v tamějších lesích se turisté dočtou na čtrnácti informačních tabulích. Na trase byly instalovány také dvě stání pro kola a čtyři odpočívadla. Po novém kamenném chodníku je možné dojít na jeden z nejznámějších vrcholů Šumavy – Velký Ostrý v nadmořské výšce 1293 metrů. Po závěrečném více než kilometrovém stoupání čeká turisty odměna – nádherné výhledy na Královské hvozdy a šumavské podhůří, ale také do vzdálenějších částí jihozápadních Čech i sousedního Bavorska. „Za příznivé viditelnosti je možné dohlédnout až k alpským vrcholkům v oblasti Dachsteinu,“ uvedl klatovský lesní správce Libor Hanzlík.

Kromě podniku Lesy ČR, který stezku dotoval z Programu 2020 určeného na podporu veřejného zájmu, se na úpravě cesty a tvorbě informačních tabulí podílela také obec Hamry a Hubert Falkner, předseda Bayer. Wald – Verein (bavorského lesního spolku).

V Hradci Králové, 18. května 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.