Podnik Lesy ČR podporuje dobrovolné hasiče

Není výjimkou, že se dobrovolní hasiči dostávají k požáru, a nejen lesnímu, jako první. Jejich záslužnou činnost podporuje i podnik Lesy České republiky. Letos milionem korun.

Od roku 2012 získaly sbory a jednotky dobrovolných hasičů od podniku Lesy ČR přes dva miliony korun. Jen letos věnoval podnik 500 tisíc korun na vybavení jednotek a dalšího půl milionu na podporu celostátní soutěže “Dobrovolní hasiči roku“. „Oceňujeme především rychlost zásahu místních jednotek. Ten bývá zásadní,“ uvádí výrobně technický ředitel podniku Lesy ČR Václav Lidický.

Do pátého ročníku soutěže „Dobrovolní hasiči roku“ se letos přihlásilo přes sto hasičských kolektivů. Odborná porota nominuje počátkem září 25 jednotek a stejně tolik sborů. Od 4. září začne na stránkách www.sf-dhr.cz veřejné hlasování. Veřejnost i porota tak ocení nejprofesionálněji provedené zásahy, ale i činnost a akce sborů. Do 15. července posílali hasiči také své fotografie a videa ze zásahů. „V mnoha obcích pracují dobrovolní hasiči s dětmi a mládeží. I proto si zaslouží podporu,“ vysvětlil ředitel Lidický.

V Hradci Králové 24. července

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.