Podnik Lesy ČR se představí na světové výstavě EXPO

Všeobecná světová výstava EXPO 2015 začíná v italském Miláně tento pátek, tedy 1. května. Téma „Potraviny pro planetu, energie pro život“ je zpracováno i v českém pavilonu. Podnik Lesy ČR představí svou expozici od 1. do 15. října.

V naší expozici budeme prezentovat dřevo jako obnovitelnou surovinu i jako stavební materiál, s nímž pracují stavaři, truhláři, ale třeba i výrobci hraček. Představíme také lesní pedagogiku a pozveme návštěvníky do státního lesa, v němž v posledních letech budujeme stezky, altány a další turisticky zajímavá místa. Příkladem může být Singltrek pod Smrkem na Frýdlantsku, který využívá stále více rodin s dětmi,“ uvedl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád. Ve výběrovém řízení na dodavatele expozice, který zpracuje návrh, realizaci i dopravu, uspěla pražská společnost Fullcapacity s cenou 1 470 tisíc korun bez DPH. Hodnoticí komise v dubnu posuzovala kromě ceny také kvalitu prvků i zvolených materiálů a atraktivitu i kreativitu návrhu.

Ani jedna ze tří předložených nabídek nebyla vyřazena. Fullcapacity zaujala precizním a zároveň kreativním zpracováním nabídky, v níž skloubila moderní technické prvky s českou tradicí,“ uvedl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád.

Smlouva s vítězným dodavatelem by měla být podepsána během příštího týdne.

Vybraná společnost mimo jiné vytváří i centrální expozici českého pavilonu.

V Hradci Králové, 29. dubna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.