Podnik Lesy ČR vytvořil pro lidi evidované na úřadech práce 178 sezónních pracovních míst

Na lesních správách a závodech vytvoří státní podnik Lesy ČR od dubna do října 178 nových sezónních pracovních míst. Jsou určena pro lidi evidované na úřadech práce.

Čistit les a příkopy od odpadků, likvidovat černé skládky, čistit svodnice na lesní dopravní síti, věnovat se pomocným činnostem v pěstování a ochraně státních lesů budou od 1. dubna noví pomocní pracovníci v lesnictví. Měsíčně si vydělají kolem 14 500 korun hrubého. Výdělek bude záviset na přístupu k práci i výkonu nových zaměstnanců. „Oslovili jsme 49 poboček úřadů práce, s nimiž uzavíráme dohody o poskytnutí příspěvku na zřízení pracovních míst. Snažíme se tak pomoci státu i v sociální oblasti,“ uvedl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád.

Sociální program podnik avizoval na počátku letošního roku ve své „Koncepci strategického rozvoje na období 2015 až 2020“. Cíl je jasný – zaměstnat pracovní síly, které neuspěly na trhu práce a mohou tak v sezóně pomoci s činnostmi, na které by lesníci neměli čas. „Projekt jsme loni vyzkoušeli v Krušných horách. Sezónní zaměstnání tam získalo 30 lidí. Letos jsme naši nabídku rozšířili na celé území České republiky,“ dodal ředitel Szórád. Podnik Lesy ČR chce do roku 2019 zaměstnat na veřejně prospěšné sezónní práce kolem 500 lidí.

V Hradci Králové, 1. dubna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.