Populární Singltrek pod Smrkem bude mít od soboty novou šestikilometrovou trasu

Nové Město pod Smrkem se stává centrem stezek pro terénní cyklisty

singltrek-ilustr-foto-web1_300x208.jpg

Veřejností oblíbené síti rekreačních stezek pro cyklisty, v blízkosti Nového Města pod Smrkem a Lázní Libverda v Libereckém kraji, nazývané Singltrek pod Smrkem přibudou od soboty 25. června nové kilometry trasy, které singltrek propojí s novým nástupním místem. To se nalézá u přírodního koupaliště přímo v Novém Městě pod Smrkem. Slavnostní otevření nové části singltreku se u přírodního koupaliště uskuteční již tuto sobotu 25. června 2011 mezi 9. a 10. hodinou.

Singltrek je společným projektem Lesů ČR, Svazku obcí Smrk a České mountainbikové asociace (ČeMBA). Otevřením nového nástupního místa Singltrek pod Smrkem přestává být pouhým okruhem a stává se plnohodnotnou sítí singltrekových stezek.

Singltrek pod Smrkem průběžně nabízí nejen větší počet kilometrů stezek, ale i stezky rozdílné náročnosti. Díky tomu začíná být přístupný pro celou řadu cyklistů – třeba pro začátečníky a rodiny s dětmi či handicapované, pro které byla jízda v terénu doposud těžko přístupná, nebo pro cyklisty, kteří jízdu v terénu hravě zvládají.

V současnosti se rozběhla již druhá etapa výstavby singltreku a to v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce, kdy dojde k rozšíření délky stezek o dalších 22 kilometrů na české straně a o 18 kilometrů na polské straně hranice. Projekt výstavby dalších tras singltreku získal podporu i EU.

První okruh z plánované rozsáhlé sítě unikátních stezek, navržených světově uznávaným projektantem Daffydem Davisem, byl dokončen již na podzim 2009. Výstavbu tohoto okruhu za 4,3 miliónů korun financoval státní podnik Lesy ČR v rámci Programu 2000, který je určen k naplňování veřejných zájmů v lesích. Jde o první cyklistickou stezku tohoto typu v ČR i kontinentální Evropě. Singltrek jsou unikátní přírodě blízké stezky, projektované a budované dle speciální metodiky, zaručující maximální návštěvnický zážitek z jízdy na kole v terénu, respektující přírodní prostředí a potřeby lesního hospodaření.

K otevření nových šesti kilometrů Singltreku pod Smrkem se vyjádřili i zástupci partnerů projektu:

Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec:

Jsem rád, že mohu za Lesy ČR jako hlavního partnera projektu Singltrek pod Smrkem otevřít nové kilometry stezek, které nejen propojí nové nástupní místo se stávajícím okruhem, ale zpřístupní zážitky z jízdy na kole v lesním prostředí cyklistům, pro které byly původní stezky příliš náročné. Lesy ČR nabízejí podmínky k rekreaci v přírodě pro všechny a nové stezky jsou toho důkazem.“

Pavel Smutný, starosta Nového Města pod Smrkem:

Pro Nové Město pod Smrkem je otevření nástupního místa u přírodního koupaliště důležitým milníkem v budování našeho partnerského projektu Singltrek pod Smrkem. Konečně se totiž stezky napojily na místo, které je od začátku plánováno jako jejich střed, tedy naše přírodní koupaliště. Myslím, že bajkeři všeho ražení ocení, že mohou své vyjížďky začínat a končit v tomto příjemném a krásném prostředí.“

Tomáš Kvasnička, projektant Singltreku:

Přestože realizace druhé etapy je nyní v plném proudu, rozhodli jsme se ještě před prázdninami slavnostně otevřít 6 kilometrů nových singltreků. Má to několik důvodů. Konečně napojujeme stezky na atraktivní prostředí koupaliště v Novém Městě pod Smrkem, konečně se stezkami dostáváme na území Polska a singltrek se tak stává mezinárodním. A konečně vznikla také nenáročná stezka, která zážitky ze singltreku dokáže zprostředkovat všem cyklistům, včetně dětí, úplných začátečníků a handicapovaných handbikerů.“

Blanka Nedvědická, koordinátorka projektu:

Dokončení této etapy projektu Česko-polský singltrek pod Smrkem v Jizerských horách a předání cyklistické veřejnosti k užívání je názorným příkladem přeshraniční spolupráce s polskými partnery, kterými jsou Město Świeradów-Zdrój a Nadlesnictví Świeradów a skutečným naplněním záměru projektu, který nás nejen přibližuje přírodě, ale také našim sousedům. Singltrek zde tak získává další dimenzi – spojuje národy.“

singltrek-ilustr-foto-web2_300x199.jpg singltrek-ilustr-foto-web3_300x199.jpg

Program akce

u příležitosti otevření nového nástupního Singltreku pod Smrkem u přírodního koupaliště v Novém Městě pod Smrkem:

Datum konání: sobota 25. června 2011

Program akce:
9:00 příjezd účastníků
9:30 úvodní slovo LČR / NMpS / Singltrek
9:45 slavnostní otevření nových stezek
9:50 tisková konference
10:00 odjezd účastníků na vyjížďku po nových stezkách
Kontakty:
  • Ing. Ludvík Řičář, tel.: 724.523.936
  • Ing. Pavel Smutný, tel.: 724.180.474
  • Mgr. Tomáš Kvasnička, MA, tel.: 604.276.019
  • Ing. Blanka Nedvědická, tel.: 603.448.459

23. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.