Porota bude vybírat ze sedmi návrhů nových lesnických stejnokrojů

Lhůta k předkládání návrhů nového lesnického stejnokroje v dámském i pánském provedení skončila dnes v 15 hodin. Návrháři oděvů a módní designéři předložili sedm nabídek. Jediným hodnoticím kritériem je komplexní kvalita provedení.

Státní podnik Lesy České republiky vypsal 12. srpna veřejnou zakázku na návrh nového lesnického stejnokroje v dámském i pánském provedení. V porotě, která bude návrhy hodnotit, zasednou experti českého textilního průmyslu. „Vyberou až tři nejzdařilejší návrhy a jejich tvůrce následně vyzveme k ušití pánského i dámského modelu. Poté porota určí vítězný vzor budoucí lesnické uniformy,“ uvedl Radovan Srba, obchodní ředitel podniku Lesy ČR.

Státní podnik Lesy ČR chce lesnické stejnokroje obměnit po dvaceti letech. V prvním kole půjde o výtvarný návrh nových stejnokrojů, jejich technický nákres a dokumentaci. Návrhy budou posuzovány anonymně. Výtvarníci tak nesměli žádný z dokumentů podepsat či uvést odkaz, heslo ani jinou grafickou značku.

S vítězným návrhářem podnik uzavře smlouvu na poskytnutí výhradní a neomezené licence na vzor stejnokroje v hodnotě 250 tisíc korun bez DPH.

Tato zakázka je určena zejména pro návrháře. Dodavatele nových stejnokrojů bude podnik poptávat ve veřejné zakázce, která bude následovat.

V Hradci Králové 23. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.