POZOR: V lesích nedaleko Lanžhota se údajně objevil medvěd

V lesních za obcí Lanžhot u železničního přejezdu přes řeku Moravu se 3. března údajně objevil medvěd. Lidé by měli být opatrní. Pokud šelmu zahlédnou, je třeba ihned kontaktovat Policii České republiky na čísle 158, případně Městskou policii na čísle 156.

Zatím nebyl výskyt medvěda potvrzen. Přesto doporučujeme návštěvníkům lesa, aby na místě dbali zvýšené opatrnosti a nepohybovali se v nepřehledných terénech a hustých porostech,“ uvedl ředitel lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda.

Šelma včera vyděsila patnáctiletou Michalu Polákovou, která žije s rodiči v hájence u přívozu asi 7 kilometrů od Lanžhota. „Kolem 17. hodiny se dcera na koni projížděla po hrázi Moravy a zajela také do lesa. Tam se proti ní postavil velký medvěd. Kůň se vzepjal a uháněl pryč. Dcera naštěstí nespadla,“ uvedla matka dívky. Na místě se stopy šelmy nenašly. Terén je značně podmáčený, což situaci komplikuje. Po medvědovi pátrají spolu s lesníky také pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu v Břeclavi. Podle vyjádření břeclavské radnice byli o možném nebezpečí informováni starostové nedalekých obcí, majitelé honiteb a další dotčené osoby. Naposledy byl medvěd několikrát viděn na Břeclavsku, a to před třemi lety. Tehdy se zdržel asi týden, nezpůsobil žádné škody a nikoho neohrozil.

V Hradci Králové, 4. března 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku, což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje také o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.