POZVÁNKA – LESY ČR PŘEDSTAVÍ DVA NOVÉ RYBÍ PŘECHODY NA TOCÍCH V JIZERSKÝCH HORÁCH

PREZENTACE PRO NOVINÁŔE: úterý 25.5. 2010, 10.30 hodin, Hejnice, Liberecký kraj

Lesy ČR dokončily výstavbu dvou rybích přechodů. Obě stavby se nacházejí v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Projekt realizovala Správa toků Lesů ČR – oblast povodí Labe.

Konkrétně se jedná:
  • o rekonstrukci stávajícího rybího přechodu u retenční nádrže na Bílém potoce u obce Bílý Potok pod Smrkem
  • o zprůchodnění migrační bariéry tvořené přírodním skalním stupněm na Malém Sloupském potoce v blízkosti obce Ferdinandov

Oba vybudované přechody jsou přijatelně prostupné prakticky pro všechny zde žijící druhy ryb v různých vývojových stádiích a jiných vodních živočichů.

Při této příležitosti přijměte prosím naše pozvání na

PREZENTACI OBOU STAVEB PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ,
která se uskuteční v úterý 25. května 2010.

Sraz účastníků bude v 10.30 h, na parkovišti před budovou Městského úřadu v Hejnicích, Nádražní 521, Hejnice, okres Liberec, Liberecký kraj.

Plánovaný program:
  • 10:30 – 10:45 – plánovaný sraz
  • 10:50 – 11:30 – prohlídka RP Malý Sloupský potok
  • 11:45 – 12:30 – prohlídka RP Bílý potok

Těšíme se na Vaší účast, kterou prosím předem potvrďte na níže uvedený telefon nebo e-mailovou adresu.

Zbyněk Boublík 
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p. 
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail:

Boublik@lesycr.cz  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.