Pozvánka od Lesů ČR:dne 20. září podnik pořádá Den s Lesy ČR při příležitosti slavnostního zakončení 17. novodobé plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanále na Českokrumlovsku v Jižních Čechách

Významná jihočeská kulturní památka prošla v uplynulých obdobích řadou pozitivních změn

Státní podnik Lesy ČR zve širokou veřejnost včetně rodin s dětmi na populárně osvětovou akci Den s Lesy ČR při příležitosti ukončení 17. novodobé plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanále. Událost se uskuteční v sobotu 20. září 2014 od 12.00 do 16.30 hodin na česko-rakouském hraničním přechodu Ježová/Iglbach. Místo akce se nachází na Šumavě, v lesnickém revíru Lesů ČR Svatý Tomáš, cca 16 kilometrů od obce Přední Výtoň v okrese Český Krumlov v Jihočeském kraji.

Na hraničním přechodu Ježová/Iglbach bude pro návštěvníky připraven bohatý kulturní program v podobě folklórních vystoupení, lidové muziky, ukázek plavení dříví, lidových tržišť či soutěží pro děti i dospělé. Představena budou také lidová řemesla: předení na kolovrátku, paličkování, řezby do kůry nebo výroba dřevěných hraček.

Lesy ČR v nedávné době společně s dalšími českými i rakouskými partnery průběžně pracovaly na potřebných úpravách Schwarzenberského plavebního kanálu řadícího se mezi jihočeské významné kulturní památky. Práce probíhaly v rámci projektu „Schwarzenberský plavební kanál – kulturní dědictví ožívá“ spolufinancovaného Evropskou unií, prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Cíl 3 – Evropská územní spolupráce a operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

A co vše se v rámci zmiňovaného projektu uskutečnilo?
2012: provádění potřebných stavebních úprav kanálu, konkrétně rekonstrukce dvou úseků. V prvním úseku šlo o část kanálu mezi hlavním evropským rozvodím v bývalé osadě Růžový Vrch (U Korandy) a hraničním potokem Ježová / Iglbach. Práce ve druhém úseku se soustředily na hraniční potok Pestřice / Rothbach mezi Zvonkovou / Sonnenwaldem a Medvědím potokem
2013: instalace nových informačních tabulí; vydání informačních tiskovin
2014: pravidelná komplexní údržba rekonstruované památky i související infrastruktury

Schwarzenberský plavební kanál je 52 kilometry dlouhý vodní kanál nacházející se na Šumavě, spojující povodí řek Vltavy a Dunaje – v minulosti sloužil k zásobování Vídně palivovým dřívím. Trasa kanálu začíná na česko-německé hranici u osady Nové Údolí a pokračuje k osadě Jelení, kde prochází cca 400 metrů dlouhým podzemním tunelem. Odtud vede až k obci Zvonková, kde pokračuje v délce 12 kilometrů po rakouském území. Pak se vrací zpět do Čech, kde v revíru Lesů ČR Svatý Tomáš překonává hlavní evropské rozvodí a dále prochází k řece Grösse Mühl již opět na území Rakouska.

Kanál byl ve své době svou velkorysou koncepcí spojením dvou povodí Vltavy a Dunaje zcela jedinečný nejen na území střední Evropy.

MAPKA MÍSTA KONÁNÍ AVIZOVANÉ UDÁLOSTI – ILUSTRAČNÍ FOTA Z UPLYNULÝCH ROČNÍKŮ

V Hradci Králové 28. srpna 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:
  • Projekt „Schwarzenberský plavební kanál – kulturní dědictví ožívá“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a byl realizován v rámci OP Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013, Cíl 3 Evropská územní spolupráce, Prioritní osa I. Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how. Celkové plánované náklady projektu představují částku ve výši 856 272 EUR. Předpokládá se, že celková podpora připadající na část projektu zrealizovanou Lesy ČR dosáhne výše 150 tis. eur (85 % příspěvkem z ERDF a 5% příspěvkem z národních zdrojů). Fyzická realizace projektu s podporou Evropské unie probíhala od 10 / 2011 do 10 / 2013.
  • Kromě státního podniku Lesy ČR se na projektu podílí Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava (vedoucí partner) a Tourismusverband Böhmerwald. Heslem tohoto programu je: Gemeinsam mehr erreichen – Společně dosáhneme více.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření