Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR 28. října – sázení stromů

  • pátek 28. 10. 2011 – Sázení stromů, Zlín – městská část Malenovice a Jižní svahy, Zlínský kraj
  • pátek 28. 10. 2011 – Sázení stromů, oblast Hajnických rybníků v městské části Krnova Cvilín,okres Bruntál, Moravskoslezský kraj
  • Nových 500 stromků zasadili díky LČR také pivovarníci v Jeseníkách

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Některé  z akcí, na něž vás zveme v následujících dnech, přímo souvisí nejen s Mezinárodním rokem lesů, kterým Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011, ale i s mezinárodním Dnem stromů, stanoveným v České republice na 20. října.

Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou Mezinárodního roku lesů (International Year of Forests – IYF) je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.

Smyslem Dne stromů je upozornit na nenahraditelný význam stromů pro lidi. Přestože se jedná o celosvětový svátek, datum oslav v jednotlivých zemích se různí podle klimatických podmínek. V České republice je stanoveno na 20. října, kdy stromy hrají všemi barvami a kdy je vhodné je sázet.

Akcemi, na které vás zve podnik Lesy České republiky o státním svátku 28. října, se pořádající lesní správy ve spolupráci s místní samosprávou, chtějí připojit k pokusu o mezinárodní rekord v počtu vysázených stromů a sázejících lidí v jeden konkrétní den. Zmíněný projekt vyhlásila Nadace Partnerství a více se o něm můžete dozvědět prostřednictvím odkazu:   www.stromzivota.cz .

■ pátek 28. 10. 2011 – Výsadba stromů, Zlín – městské části Jižní svahy a Malenovice, Zlínský kraj

Plánované páteční sázení stromů ve Zlíně je nejen snahou o účast při vytváření nového rekordu, ale je zároveň také zakončením Stromových slavností, uspořádaných u příležitosti Mezinárodního roku lesů a mezinárodního Dne stromů.  Sraz účastníků je v lesoparku u soch na Podlesí Jižní svahy v 9 hodin, poblíž konečné trolejbusů 6 a 8. Zájemcům budou na místě k dispozici sazenice švestek a třešní..  

V Malenovicích se zájemci o rekordní sázení sejdou také v 9 hodin, a to u památníku obětem 2. světové války pod tamním hradem). K vysázení budou sazenice téměř dvou stovek lip.

■ pátek 28. 10. 2011 – Sázení buků, oblast Hajnických rybníků v městské části Krnova Cvilín, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

Do pokusu o rekord se přihlásilo také Město Krnov a ve spolupráci s Lesy ČR, Lesní správou LČR Město Albrechtice, zorganizovalo výsadbu tří set buků, do níž se může zapojit široká veřejnost. Akce začne v 9 hodin a skončí s posledním vysazeným stromem, nejpozději ve 14 hodin. Sázení se bude konat za každého počasí, pro zahřátí bude připraven teplý čaj a pro děti drobná sladká odměna.

Příjezd bude značen již z hlavní silnice Krnov – Úvalno, kdy za průmyslovou zónou.  Páteční výpravu na Cvilín lze spojit také s procházkou po stejnojmenné naučné stezce Lesů ČR, která zájemce dovede například ke hradu Šelenburk nebo na dětské lesní hřiště. Podrobnosti můžete najít na následující internetové adrese: https://lsalbrechtice.lesycr.cz/naucne-stezky/zakladni-informace-o-ns-cvilin/. 

■ Nových 500 stromků zasadili  díky LČR také pivovarníci v Jeseníkách

V pátek 21. října vysadili hanušovičtí pivovarníci dalších 500 stromků. Iniciativa pivovaru Holba ve spolupráci s Lesy ČR, Lesní správou Loučná nad Desnou vznikla před 7 lety a každý rok se ji daří úspěšně rozvíjet. Jejím cílem je především obnova lesních porostů v těžko přístupných oblastech horské krajiny Hrubého Jeseníku.

Zaměstnanci hanušovického pivovaru už vysadili na 3500 stromků, především v horské lokalitě Sedýlko a Vřesová Studánka. Jedná se o oblast v nadmořské výšce okolo 1200 metrů, dříve zasaženou kůrovcem a větrným polomem, kterou bylo třeba nově zalesnit původními dřevinami. Do nově vysázené smrčiny letos zaměstnanci Holby vysadili jeřáb ptačí, který se mezi smrky v malém vysazuje z důvodu melioračních. Jde o opadavé stromy, nenáročné na půdu, které úspěšně rostou až k horní hranici lesa a bez problémů odolávají i nepříznivému počasí. Živí ptactvo, zvěř a také pomáhají zvyšovat druhovou rozmanitost ostatních savců, ptáků i hmyzu, pro život lesa velmi důležitou.

Hradec Králové 27. října 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz