Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR dne 13. prosince 2013

  • Oslava Evropského týdne lesů 2013, pátek 13. prosince 2013, 8 – 14 hodin, dětské oddělení Jihočeské vědecké knihovny, ulice Na Sadech, České Budějovice, Jihočeský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

  • Oslava Evropského týdne lesů 2013, pátek 13. prosince 2013, 8 – 14 hodin, dětské oddělení Jihočeské vědecké knihovny, ulice Na Sadech, České Budějovice, Jihočeský kraj

Akci navštíví předem objednané školní třídy. Na programu bude řada zajímavých činností jako například promítání filmů s lesnickou tématikou, beseda o lese, poznávání přírodnin a mysliveckých trofejí. Chybět nebude ani výtvarná dílna, zdobení vánočního stromečku či ukázky některých živých zvířat. Akci společně pořádají Lesy České republiky, s. p., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a ZOO Hluboká. Evropský týden lesů 2012 probíhá druhý prosincový týden u příležitosti zasedání Výboru FAO a Dřevařského výboru EHK ve Finsku.

V Hradci Králové 11. prosince 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření