Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR o víkendu 15. a 16. října

  • Oslavy lesa na Floře aneb Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi“, pátek 14., sobota 15. října 2011, 9 – 16 hodin – Výstaviště Flora Olomouc, Olomoucký kraj
  • „Den stromů 2011“, neděle 16. října, 13 – 17 hodin – Opava, Sady svobody (okolí Ptačího vrchu), Moravskoslezský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník.

Pozvánky na akce nadcházejícího víkendu přímo souvisí nejen s Mezinárodním rokem lesů, kterým Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011, ale i s mezinárodním Dnem stromů, stanoveným v České republice na 20. října.

Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou Mezinárodního roku lesů (International Year of Forests – IYF) je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata. Smyslem Dne stromů je upozornit na nenahraditelný význam stromů pro lidi. Přestože se jedná o celosvětový svátek, datum oslav v jednotlivých zemích se různí podle klimatických podmínek. V České republice je stanoveno na 20. října, kdy stromy hrají všemi barvami a kdy je vhodné je sázet.

■ „Oslavy lesa na Floře aneb Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi“, pátek 14. a sobota 15. října 2011, 9 – 16 hodin – Výstaviště Flora Olomouc, Olomoucký kraj

Akci společně s jedenácti dalšími subjekty pořádá i státní podnik Lesy České republiky. „Páteční dopolední aktivity jsou určeny mladším žákům základních škol Olomouckého kraje,“ říká Hana Komárková z Krajského ředitelství Lesů ČR Šumperk a dodává: „Pro děti máme připravena stanoviště s úkoly, při jejichž plnění se školáci dozvědí zajímavosti z oblasti lesnictví, ochrany přírody a zpracování dřeva. Součástí programu je rovněž vystoupení loveckých trubačů, mysliveckých kynologů, sokolníka, a dále třeba také sochání ze dřeva, řezbářství, výroby ptačích budek, tematické divadelní představení, promítání krátkých dokumentů o lese či mykologická poradna.“

V pátek se uskuteční i slavnostní vyhlášení a předání cen vítězům soutěže mateřských a základních škol o školní výlet, která oslavám lesa předcházela. Páteční program bude pokračovat v 18 hodin veřejnou besedou s tvůrci TV seriálu „Kus dřeva ze stromu (poznání)“ v budově Magistrátu města Olomouce.

V sobotu si na Floře v Olomouci užijí především rodiny s dětmi

V podobném duchu jako páteční aktivity se ponesou i oslavy v sobotu 15. října, které potrvají od 9 do 16 hodin a připravují se již pro širokou veřejnost. Navíc budou zpestřeny tombolou o zajímavé ceny. Vstup na akci je po oba dny zdarma. Na Oslavy lesa na Floře přijali pozvání i představitelé většiny obcí Olomouckého kraje, zástupci mnoha regionálních sdružení včetně lesnických kolegů z polského Nadleśnictwa Lądek-Zdrój. Detailní informace je možné shlédnout na internetové adrese http://www.kr-olomoucky.cz.

■ „Den stromů 2011“, neděle 16. října, 13 – 17 hodin – Opava, Sady svobody (okolí Ptačího vrchu), Moravskoslezský kraj

 „ Přijďte oslavit Den stromů!“ vyzývají pořadatelé opavských městských slavností, mezi nimiž nechybí ani Lesy ČR. V tamních Sadech svobody, v okolí Ptačího vrchu, v neděli 16. října odpoledne, mezi 13. a 17. hodinou, čeká na veřejnost bohatý a zajímavý program v podobě povídání o stromech, lesích i práci se dřevem. Lidé, kteří na akci zavítají, si navíc budou moci vyzkoušet výrobu ručního papíru, krmítka pro ptáky nebo tužky z větviček.

Od 14.30 hodin je navíc pro zájemce připravena procházka městskými parky s dendrologem.  V průběhu odpoledne bude fungovat rovněž mykologická poradna, v jejímž rámci bude možné konzultovat problematiku související se sběrem hub či rozpoznáváním jednotlivých druhů hub. Pokud by v neděli 16. října celý den pršelo, přesunula by se akce na neděli následující, tedy 23. října.

V následujícím týdnu pak opavský Den stromů 2011 pokračuje dalšími doprovodnými akcemi.

Na úterý 18. října připravilo Slezské zemské muzeum komentovanou prohlídku Arboreta Nový Dvůr, o den později, ve středu 19. října, se lidé mohou zúčastnit exkurze do papírny Žimrovice.

Přímo na Den stromů, ve čtvrtek 20. října, pak proběhne přednáška Evy Mračanské, autorky knihy Památné stromy Moravskoslezského kraje.

Tečku za letošními opavskými oslavami Dne stromů 2011 učiní na konci října výsadba stromů v aleji podél cyklostezky 55 mezi Vávrovicemi a Držkovicemi. Do výsadby se může zapojit i veřejnost.

Bližší podrobnosti nejen o výsadbě stromů v aleji podél cyklostezky, ale i další detailní informace o akci Den stromů 2011 je možné si vyhledat na internetové stránce http://www.opava-city.cz.

V Hradci Králové, 12. října 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.