Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od 1. do 23. listopadu 2013

  • Otevření rekonstruované Křížové cesty na Slovanku, neděle 3. listopadu 2013, 13.30 hodin, na počátku křížové cesty v Horním Maxově, nedaleko obce Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
  • Výstava Lesy dětem s ukázkami přírodnin, 1. – 23. listopadu 2013, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, ústřední knihovna, Kobližná 4, Brno, Jihomoravský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

  • Otevření rekonstruované Křížové cesty na Slovanku, neděle 3. listopadu 2013, 13.30 hodin, na počátku křížové cesty v Horním Maxově, nedaleko Lučan nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

Křížová cesta s celkem patnácti zastaveními vede z Horního Maxova k Seibtově studánce u rozhledny Slovanka a představuje zajímavou kulturní památku z první poloviny 19. století. Lesy České republiky, s. p. se pro rekonstrukci rozhodly z důvodu celkově špatného stavu cesty, která je hojně využívána turisty při cestách po Jizerských horách. V rámci celkové renovace cesty Lesy ČR například opravily také samotnou Seibtovu studánku a cestu vybavily třemi tabulemi se zajímavými lokálními informacemi. Na projektu s Lesy ČR úzce spolupracoval Spolek Patron, Liberecký kraj a město Lučany. Náklady Lesů ČR na obnovu cesty dosáhly výše cca 150 tisíc korun. Akce proběhla v rámci Programu 2020, kterým Lesy ČR celostátně podporují veřejně prospěšné funkce lesů.

Pozvánka na akci (pdf, 454 kB)

  • Výstava Lesy dětem s ukázkami přírodnin, 1. – 23. listopadu 2013, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, ústřední knihovna, Kobližná 4, Brno, Jihomoravský kraj

Lesy ČR jsou společně s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů partnery již 2. ročníku uvedené výstavy. Hlavním organizátorem je Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Na výstavě se budou moci návštěvníci dozvědět bližší informace o činnosti státního podniku Lesy České republiky či Programu 2020, který slouží k podpoře veřejně prospěšných funkcí lesů. Zajímavé informace budou k dispozici také o myslivosti nebo lesní pedagogice. Návštěvníci budou moci navíc shlédnout ukázky přírodnin, myslivecké trofeje, lesnické knihy a učebnice, měřící lesnické pomůcky a zmenšené modely lesní techniky. Pro děti již dopředu přihlášených tříd místních základních škol budou v rámci výstavy navíc připraveny dvě zábavná dopoledne s lesní pedagogikou: přednáška o včelách či dravcích, poznávací disciplíny a hrací a kreativní koutek.

Pozvánka na akci (pdf, 752 kB)

V Hradci Králové 1. listopadu 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření