Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od 10. do 19. října 2013

  • Výstava LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS, do neděle 13. října 2013, pasáž obchodního a zábavního centra Čtyři Dvory, České Budějovice, Jihočeský kraj
  • Dětská neděle k filmu Turbo, neděle 13. října 2013, 13.30 – 15.30 hodin, pasáž obchodního a zábavního centra Čtyři Dvory, foyer multikina v obchodním centru, České Budějovice, Jihočeský kraj
  • Strašidlení v lesní osadě Hájemství, sobota 19. října 2013, od 14.30 hodin, část obce Vítězná nazývaná lesní osada Hájemství, blízko Dvora Králové nad Labem, okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

  • Výstava LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS, do neděle 13. října 2013, pasáž obchodního a zábavního centra Čtyři Dvory, České Budějovice, Jihočeský kraj

Na výstavě si lidé mohou prohlédnout výkresy dětí z uplynulých tří ročníků výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“, kterou pro děti mateřských a základních škol pořádají Lesy České republiky, s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, ZOO Ohrada Hluboká n. Vltavou, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů s Stezka korunami stromů Lipno.

  • Dětská neděle k filmu Turbo, neděle 13. října 2013, 13.30 – 15.30 hodin, pasáž obchodního a zábavního centra Čtyři Dvory, foyer multikina v obchodním centru, České Budějovice, Jihočeský kraj

Lesy ČR jsou společně s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů partnerem uvedené akce, v rámci připraveného programu obě instituce organizují část věnovanou lesní pedagogice s naučnou stezkou. Kromě toho se mohou návštěvníci těšit také na soutěž znalosti „jak žijí plži a mlži“ a soutěž ve zručnosti s autem na vysílačku. Chybět nebudou ani soutěže ve sportovních dovednostech.

  • Strašidlení v lesní osadě Hájemství, sobota 19. října 2013, od 14.30 hodin, část obce Vítězná nazývaná lesní osada Hájemství, blízko Dvora Králové nad Labem, okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Soutěžní podvečer na téma „Strašidla z lesa Království“ pro odvážná strašidla a rodiče. Na návštěvníky této tradiční populárně-zábavně-naučné akce, která se těší velké oblibě dětí i dospělých, čekají strašidlosoutěže, výroba hrůzostrašností, OBŘÍ BUBLINY, hodiny lektvarů, čar a kouzel a včelí úl splněných přání.

V 17 hodin vystoupí žáci ZŠ Nemojov s divadelním představením „Perníková chaloupka.“ Před setměním se organizátoři s návštěvníky vydají po dobrodružné strašicestě hledat věž s bájným pokladem místních strašidel. Na místě bude zajištěno občerstvení; strašipřevleky, čelovky a baterky s sebou!

Akci organizují Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Dvůr Králové, Dětský klub Debrník a další pořadatelé.

V Hradci Králové 10. října 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření