Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od 11. do 21. září 2013

 • Den otevřených dveří v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník, dnes – středa 11. září 2013, okres Šumperk, Olomoucký kraj
 • Setkání u obnoveného pramene se sochou Panny Marie, čtvrtek 12. září 2013, od 15 hodin, místní část města Česká Třebová nazývaná Skuhrov (u Panenky Marie), okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
 • Dětský den s Lesy ČR na Mladějovské úzkokolejce, sobota 14. září 2013, obec Mladějov na Moravě, okres Svitavy, Pardubický kraj
 • Svatohubertské slavnosti v Nasavrkách, sobota 21. září 2013, město Nasavrky, okres Chrudim, Pardubický kraj , 10 – 16 hodin, statek Petra Zaorala, část obce Moravský Beroun nazývaná Čabová, okres Olomouc, Olomoucký kraj
 • Tatínkův úžasný dětský den, sobota 21. září 2013, od 10 hodin, areál Záchranné stanice a Ekocentrum „Pasíčka“, obec Bor u Skutče, okres Chrudim, Pardubický kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

 • Den otevřených dveří v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník, dnes – středa 11. září 2013, okres Šumperk, Olomoucký kraj

Účastníci akce jsou seznamováni s přírodou v rezervaci, důvody ochrany a s dalšími zajímavostmi. Odborné komentáře přednášejí přizvaní odborníci, lesníci, zoolog, botanik, geolog či strážci přírody. Zajímavá je i přednáška fotografa specializovaného na focení makro a mikro snímků. Hlavní část akce se odehrává u chaty Návrší a dále na turistické stezce vedoucí na vrchol Králického Sněžníku. Sraz účastníků byl v ranních hodinách u ZŠ v obci Hanušovice. Akci pořádají Lesy ČR – Lesní správa Hanušovice, AOPK ČR – Správa CHKO Jeseníky ve spolupráci se Správou CHKO Železné hory a KS Pardubice.

 • Setkání u obnoveného pramene se sochou Panny Marie, čtvrtek 12. září 2013, od 15 hodin, místní část města Česká Třebová nazývaná Skuhrov (u Panenky Marie), okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Součástí setkání bude znovuvysvěcení sochy a pramene. Socha byla u pramene postavena již v roce 1901. Akci pořádají Lesy ČR, Lesní správa Lanškroun.

 • Dětský den s Lesy ČR na Mladějovské úzkokolejce, sobota 14. září 2013, obec Mladějov na Moravě, okres Svitavy, Pardubický kraj

Jde o zábavně – vzdělávací akci zaměřenou na přírodu a železnici, která bude probíhat na stanovištích v Mladějově a na Nové Vsi. Dopravu mezi stanovišti zajistí úzkorozchodné parní vláčky. Pro děti budou připraveny soutěže a hry, zajímavé činnosti, ukázky z lesní pedagogiky i vzdělávací program zaměřený na bezpečnost na železnici. Akce je určena hlavně předškolním a školním dětem včetně jejich rodičů. Na stanovišti Nová Ves u Kunčiny proběhne část akce nazvaná Poznávání lesa s Lesy ČR, s.p., během níž budou moci účastníci absolvovat zážitkové hry, dále soutěže pro děti v přírodě na úbočí Hřebečského hřbetu a ukázky z lesní pedagogiky. Ve stanovišti Mladějov se uskuteční část nesoucí název Na železnici bezpečně s Českými drahami, a.s., jejíž součástí bude vzdělávací program pro děti se slonem Elfíkem. Celý program i jízda vláčkem je pro děti i s jejich doprovodem zdarma! Více na http://www.mladejov.cz/detsky-den . Akci organizuje občanské sdružení Mladějovská průmyslová dráha ve spolupráci s Lesy ČR a Českými drahami.

 • 2. Svatohubertské slavnosti v Nasavrkách, sobota 21. září 2013, město Nasavrky, okres Chrudim, Pardubický kraj

Akce s velmi bohatým a zajímavým programem se uskuteční v průběhu celého dne na několika místech ve městě. V lokalitě Chaloupka U mnišky v době od 9.30 do 11.30 hodin proběhnou následující aktivity: naučná lesnicko-myslivecká stezka Lesy ČR, lesnická historie – lesní mnišková a sněhová kalamita na Tarabce (1920 – 1930), ukázka těžby a přibližování dřeva, ukázka pěstební činnosti – sázení stromků, zvěř v našich lesích.

Na Náměstí v Nasavrkách v čase 10.00 až 18.00 hodin budou širokou veřejnost se svou činností seznamovat Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky a Okresní myslivecký spolek Chrudim. Lidé se zároveň budou moci na nádvoří před zámkem seznámit s naučnými lesnickým a mysliveckými pomůckami. V zámecké zahradě budou pro veřejnost připraveny tři stanoviště naučné myslivecké stezky „S Hubertem do lesa“, dále ukázky myslivecké kynologie a sokolnictví. V nasavrckém kostele se od 13.00 do 14.15 hodin uskuteční Svatohubertská mše svatá. Ve staré škole na náměstí zároveň v čase 10 až 18 hodin proběhne výstava výtvarných děl. U příležitosti slavností je vyhlášena výtvarná soutěž na téma Můj den v přírodě (aneb co dělám, když jsem v přírodě).

Akci společně pořádají město Nasavrky, Lesy ČR, s.p. – Lesní správa Nasavrky, ČMMJ, o.s. – Okresní myslivecký spolek Chrudim a Řád sv. Huberta. Kompletní program je k dispozici na http://www.nasavrky.cz.

 • Den s Lesy ČR v rámci akce Babí léto v Čabové, 10 – 16 hodin, statek Petra Zaorala, část obce Moravský Beroun nazývaná Čabová, okres Olomouc, Olomoucký kraj

Den s Lesy ČR přinese zábavu široké veřejnosti a také dětem. Událost organizovaná Lesy ČR je součástí širší akce nazvané Babí léto v Čabové. V jejím průběhu bude možné zakoupit místní tradiční výrobky z lokální produkce: potraviny nebo umělecké předměty. Po místních pastvinách návštěvníky povozí výletní vláček. Zpestřením programu je podzimní výtvarná dílna pro děti i dospělé, vystoupení hudební skupiny Sešlos nebo ukázky sokolnictví, dřevořezby a uměleckého kovářství.

 • Tatínkův úžasný dětský den, sobota 21. září 2013, od 10 hodin, areál Záchranné stanice a Ekocentra „Pasíčka“, obec Bor u Skutče, okres Chrudim, Pardubický kraj

Lesy ČR se do této akce zapojují jako jeden z účastníků programu. Je připravován zajímavý program pro děti i dospělé – soutěže, ukázky činnosti složek integrovaného záchranného systému, zkouška práce s bagrem, projížďka obrněným transportérem, jízdy na koních či představení historické vojenské techniky.

V Hradci Králové 11. září 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření