Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od 15. do 17. září

  • Den s Lesy ČR, čtvrtek 15. 9. 2011 – Ševětín, okres České Budějovice, Jihočeský kraj (na sever od ČB, na půl cesty mezi ČB a Veselím n. Lužnicí)
  • Den s Lesy ČR, čtvrtek 15. 9. 2011 – Sofronka, Plzeň-Bolevec, Plzeňský kraj
  • Den s Lesy ČR, pátek 16. 9. 2011 – Boršov, Moravská Třebová, Pardubický kraj
  • Dětský den s Lesy ČR, sobota 17.9. 2011 – Broumov, okres Náchod, Královéhradecký kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Během následujících dnů Lesy ČR zvou veřejnost na celkem čtyři zajímavé akce.

Den s Lesy ČR, čtvrtek 15. 9. 2011 – Ševětín, okres České Budějovice, Jihočeský kraj (na sever od ČB, na půl cesty mezi ČB a Veselím n. Lužnicí)

Akce je připravena pro zhruba 300 dětí z místní základní školy, ale zúčastnit se jí můžou i zájemci z řad veřejnosti. Začne v 8 hodin ráno na dvoře ZŠ Ševětín, kde se děti rozdělí do družstev a podle věku a obtížnosti se vydají na jednu ze dvou specifických tras. Na kratší, zhruba pětikilometrové trati pro mladší žactvo je připraveno pět stanovišť  s úkoly z oblasti botaniky, dendrologie, myslivosti. Součástí kratší trasy jsou však i stanoviště, které prověří šikovnost dětí – házení „na loupežníka“, prolézání „liščí norou“ a podobně.

Delší, zhruba desetikilometrová trasa pak starším žákům nabídne nejen úkoly z oblasti lesnické a myslivecké, ale také možnost vyzkoušet si práci s dálkoměrem, výškoměrem, dutým nebozezem nebo průměrkou. „Naším cílem je, aby děti věděly, jak určujeme objemy,“ vysvětluje za pořadatele Dne s LČR revírník Václav Koutný z Lesní správy Lesů ČR Hluboká nad Vltavou.

Obě trasy povedou převážně Poněšickou oborou. Po splnění všech úkolů v lese čeká na děti nejen odměna s občerstvením a tombolou, ale také  doprovodný program ve Sportovním areálu Ševětín v podobě laserové střelnice, kouzelníka s modelovacími balónky, které si účastníci odnesou domů jako suvenýr. Děti budou mít i příležitost vyzkoušet si práci s dlátkem a motorovou pilou  při tvorbě dřevěné sochy. Konec akce se předpokládá kolem 14. hodiny.

Den s Lesy ČR, čtvrtek 15. 9. 2011 – Sofronka, Plzeň-Bolevec, Plzeňský kraj

Také tato akce, nazvaná „Hrajeme si v lese“, je určená především pro školní kolektivy, otevřená je však pro všechny zvídavé zájemce. Místem konání je areál  Arboreta Sofronka v Plzni Bolevci – přístupová pěší cesta k němu vede od železniční zastávky Plzeň – Bolevec  (nedaleko konečné tramvaje č.1) přes zahrádkářskou kolonii. Pracovníci Krajského ředitelství Lesů ČR Plzeň tu ve spolupráci s dalšími subjekty připravují ukázky lesní pedagogiky, výukové hry s lesnickou tématikou, expozici lesnických pomůcek a přírodnin nebo odborné exkurze v arboretu či promítání odborných filmů. Lesnickou tématiku si tu u příležitosti Mezinárodního roku lesů mohou připomenout nejen děti, ale i jejich doprovod, a to v době od 8.20 do 17 hodin, přičemž exkurze s odborným výkladem v arboretu začínají vždy v 11, 14 a 16 hodin. S sebou se nezapomeňte vzít terénní obuv a vhodné oblečení.

Den s Lesy ČR, pátek 16. 9. 2011 – Boršov, Moravská Třebová, Pardubický kraj

Na rozdíl od předchozích akcí, je tato uzavřená, tedy určená pouze pro zhruba 150 dětí ze tří moravskotřebovských základních škol – ZŠ z ul. Palackého, ZŠ Kostelní náměstí a ZŠ z ul.  Československé armády. Pracovníci Lesní správy Lesů ČR Svitavy a Ekocentra Bělá u Jevíčka pro ně připravili ukázky lesní pedagogiky a doprovodný program včetně občerstvení v Demonstračním objektu Lesů ČR Boršov. Na děti čekají také ukázky z lesnictví, různé soutěže nebo „zálesácké zkoušky“. V závěru proběhne losování cen z tomboly podle čísel na slosovatelných vysvědčeních a interaktivní divadelní představení společnosti Divadlo z rynku.

Dětský den s Lesy ČR, sobota 17. 9. 2011 –  Broumov, okres Náchod, Královéhradecký kraj

Zábavné sobotní dopoledne v době od 8.45 do 11.30 hodin mohou malí i velcí prožít v zahradě Broumovského kláštera. Dětský den s Lesy ČR tu pořádá Lesní správa Lesů ČR Dvůr Králové ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska, CHKO Broumovsko a Lesní společností Broumov. Pro děti jsou připravené soutěže v poznávání lesních dřevin a bylin, v myslivosti a třídění odpadů, poznávání lesa, hry k bystření smyslů a dále třeba ukázky ze sokolnictví a ochrany přírody. Po předání cen a občerstvení bude pro děti navíc připravena pohádka „Pejsek a kočička“. Více informací můžete najít na internetových stránkách http://www.broumovsko.cz nebo http://www.nase.broumovsko.cz .

V Hradci Králové, 14. září  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.