Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od 2. do 4. září

  • Den s Lesy ČR, pátek 2. 9. 2011 – Hroznějovice , u Hluboké nad Vltavou, okres České Budějovice, Jihočeský kraj
  • Den s Lesy ČR, sobota 3. 9. 2011 – Tábor, Jihočeský kraj
  • Den s Lesy ČR, neděle 4. 9. 2011 – Litvínov Loučky, okres Most, Ústecký kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Během následujících tří dnů Lesy ČR zvou veřejnost na rovnou tři zajímavé akce.

Den s Lesy ČR, pátek 2. 9. 2011 – Hroznějovice , u Hluboké nad Vltavou, okres České Budějovice, Jihočeský kraj

Na tuto akci přijala pozvání asi stovka dětí ze škol v okolí Hroznějovic, ale možnost zapojit se budou mít i ostatní účastníci. Den s LČR v Hroznějovicích u Hluboké nad Vltavou začíná srazem mezi 8.30 – 9.00 hodin na místním hřišti. Po přesunu autobusem k lesu se pak děti rozdělí do zhruba patnáctičlenných skupin. „Každá skupina bude mít svého lesního pedagoga a přidělené úkoly jako sázení stromků, sběr semen, plodů, ale i odpadků,“ vysvětluje za pořadatele Jan Staněk z Lesní správy Lesů ČR Tábor. Bude stanovena trasa, po níž jednotlivé skupiny zamíří směr hřiště, kde bude od  11 hodin pokračovat zábavný program. Děti navštíví jednotlivá stanoviště  – střelnice, malování na obličej, „poznávej hmatem a čichem“, skládanky listů, opičí dráha, trampolína, sokolník, výroba z přírodnin, lesní technika… „Před úplným koncem, plánovaným na 14. hodinu, je čeká ještě nafukovací bludiště a opékání buřtů,“ uzavírá Jan Staněk.

Den s Lesy ČR, sobota 3 .9. 2011 – Tábor, Jihočeský kraj

Den s Lesy ČR pořádá Lesní správa Lesů ČR (LS LČR) Tábor už po páté. „Tentokrát jsme si vybrali lokalitu blízko velkého sídliště, kde chceme podchytit děti ze sídliště Nad Lužnicí,“ informuje pořadatelka Alena Koubková z LS LČR Tábor. Akce je plánovaná na dobu od 14 do 17 hodin u cyklooválu  Komora. „Začne vystoupením trubačů na lesnice (tradiční lesnický dechový nástroj), abychom na sebe také zvukově upozornili; trubači budou mít krátké vstupy i během celé doby trvání akce,“ vysvětluje Alena Koubková.

Inzerovaný vědomostní kvíz, který táborští pro účastníky Dne s LČR připravili, je pak organizován pěti zastaveními. V nich se děti seznámí se zákonitostmi lesních společenství – zkusí poznat zvířátka na obrázku, spárovat stromy a větvičky s plody, určit z rozsypaných předmětů, co do přírody nepatří, nebo naopak vnímat hmatem, co je její nedílnou součástí. Další zastavení dětem nabídne zábavu v podobě loupežnické trefy (hod na cíl) nebo prolezání liščí norou. Po absolvování stezky dostane každý účastník drobný dárek a občerstvení. Doprovodný program letos zajistí farmáři z Brandlína u Tučap – děti budou vozit v bryčce, ty větší pak doprovodí při projížďce v koňském sedle.

Přístup k areálu Komora je autem přes sídliště nad Lužnicí k řece, areál se nachází na břehu řeky Lužnice, městskou dopravou č. 10 na konečnou a pěšky asi 400 m k Lužnici. „Mokrou variantu nemáme, proto pevně doufáme, že nám bude počasí přát,“ dodává k pozvánce do Tábora Alena Koubková.

Den s Lesy ČR, neděle 4.9.2011 – Litvínov Loučky, okres Most, Ústecký kraj

Jedná se o klasický Den s Lesy ČR – už tradiční, byť v netradičním čase, protože býval v červnu,“ uvádí Jana Melcrová za pořadatele, kterým je Lesní správa Lesů ČR Litvínov ve spolupráci s Občanským sdružením Loučky. Program začne ve 13:15 hodin zábavnou a naučnou stezkou, kde se plní různé úkoly,  tematicky zaměřené na les. Účastníci dostanou malou pozornost a vuřt s pitím a budou mít možnost opékání přímo na místě. Na dobu mezi 15 – 16:30 hodin pak litvínovští lesníci připravili pro děti „Show Vlasty Webra“ – diskotéku, písničky, soutěže. V rámci show proběhne i losování účastnických listů dětí ze stezky o hodnotnější ceny. Během celého odpoledne bude k dispozici také dílna  „Šikovné ruce a chytré hlavičky“ s výrobky z přírodnin a křížovkami, dále střelba ze vzduchovky apod.

Místo konání: areál „Loučky“ Litvínov – asi 300 metrů od lesní správy, přímo na kraji města Litvínov. „U BILLY se odbočí z Podkrušnohorské silnice směrem nahoru, je to výletní areál, který znají snad všichni z Litvínova a předpokládám i okolí, protože je to bývalé letní kino,“ vysvětluje Jana Melcrová.

V Hradci Králové, 1. září  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata