Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od 20. července do 2. srpna 2013

  • 14. dětský den s Lesy ČR na hradě Valečov, sobota 20. července, 10 – 16 hodin, hrad Valečov u obce Boseň , blízko Mnichova Hradiště, Český ráj, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj
  • Vor 2013, Náplavka Výtoň – ukázky stavby vorů, tradice plavců, historie voroplavby, středa 31. července – pátek 2. srpna 2013, nábřeží u řeky Vltavy na Výtoni, Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Nové Město

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

  • 14. dětský den s Lesy ČR na hradě Valečov, sobota 20. července, 10 – 16 hodin, hrad Valečov u obce Boseň , blízko Mnichova Hradiště, Český ráj, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj

Akce pořádaná Lesní správou Lesů ČR Nymburk je nejen pro děti, ale samozřejmě i jejich rodiče a další dospělé.

V malebné krajině Českého ráje budou děti během dopoledne, zhruba od 10 do 12 hodin, na přibližně kilometrové trase vedoucí lesem kolem hradu, soutěžit ve sportovně vědomostních disciplínách. Budou poznávat například listy stromů, řezat dřevo a šplhat na laně. Pokusí se určovat i stopy zvěře, ptactvo, rostliny, rozlišit, co do lesa nepatří anebo se strefovat šiškami do figuríny medvěda. Splnění úkolu bude na každém stanovišti potvrzeno razítkem do účastnické listiny. Za získání pěti razítek obdrží každý účastník od Lesů ČR malý dárek. Všechna startovní čísla se navíc stanou součástí slosování o drobné ceny.

Další návštěvníci Dětského dne s Lesy ČR budou moci od 13 hodin v přírodním amfiteátru pod hradem Valečovem shlédnout ukázku dravých ptáků a sokolnictví. Přibližně ve 14.30 hodin pak na letní scéně amfiteátru začne pohádková inscenace „Myšáci jsou rošťáci“ v nastudování Divadla Minaret Praha.

  • Vor 2013, Náplavka Výtoň – ukázky stavby vorů, tradice plavců, historie voroplavby, středa 31. července – pátek 2. srpna 2013, nábřeží u řeky Vltavy na Výtoni, Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Nové Město

Lesy ČR jsou partnerem uvedené velmi zajímavé akce, jejímž cílem je si s širokou veřejností připomenout staletou vorařskou tradici na řece Vltavě.

Hlavní organizátoři: organizace PEFC ČR a Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR.

V průběhu konání události bude přímo v místě bývalé Podskalské celnice na Výtoni kotvit vorový pramen.

Událost je spojena se zajímavým programem:

středa 31. 7. 2013 připlutí voru, slavnostní pasování voroplavců
čtvrtek 1. 8. 2013 dřevorubecká show Martina Komárka, mistra Evropy
a vicemistra světa v dřevorubeckém sportu
pátek 2. 8. 2013 splutí Šítkovského a Staromětského jezu, plavba Prahou

Na Výtoni bude navíc během celých třech dnů probíhat pod patronací PEFC ČR prezentace lesnických firem a zajímavý program, jehož společným tématem bude dřevo coby jedinečný materiál a obnovitelná surovina.

Detailní informace o programu naleznete na internetové stránce www.vor2013.cz.

V Hradci Králové 18. července 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření