Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od 20. do 23. listopadu 2013

  • Festival dětských knih, časopisů a her, středa 20. – pátek 22. listopadu 2013, Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, České Budějovice, Jihočeský kraj
  • Výstava Lesy dětem s ukázkami přírodnin, do soboty 23. listopadu 2013, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, ústřední knihovna, Kobližná 4, Brno, Jihomoravský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

  • Festival dětských knih, časopisů a her, středa 20. – pátek 22. listopadu 2013, Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, České Budějovice, Jihočeský kraj

Lesy ČR v zastoupení svého Krajského ředitelství České Budějovice jsou jedním z účastníků uvedené zajímavé akce, v jejímž průběhu budou prezentovat aktivity v oblasti lesní pedagogiky. Akce probíhá kromě hlavního sídla knihovny na Lidické ulici číslo 1 též v oddělení pro děti v ulici Na Sadech a na pobočkách Čtyři Dvory a Rožnov. Během letošního ročníku festivalu je možné na Výstavišti v Českých Budějovicích též navštívit I. Knižní veletrh a akci Vzdělávání a řemeslo.

  • Výstava Lesy dětem s ukázkami přírodnin, do soboty 23. listopadu 2013, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, ústřední knihovna, Kobližná 4, Brno, Jihomoravský kraj

Lesy ČR jsou společně s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů partnery již 2. ročníku uvedené výstavy. Hlavním organizátorem je Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Na výstavě se budou moci návštěvníci dozvědět bližší informace o činnosti státního podniku Lesy České republiky či Programu 2020, který slouží k podpoře veřejně prospěšných funkcí lesů. Zajímavé informace budou k dispozici také o myslivosti nebo lesní pedagogice. Návštěvníci budou moci navíc shlédnout ukázky přírodnin, myslivecké trofeje, lesnické knihy a učebnice, měřící lesnické pomůcky a zmenšené modely lesní techniky. Pro děti již dopředu přihlášených tříd místních základních škol budou v rámci výstavy navíc připraveny dvě zábavná dopoledne s lesní pedagogikou: přednáška o včelách či dravcích, poznávací disciplíny a hrací a kreativní koutek.

V Hradci Králové 20. listopadu 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření