Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od 20. do 24. října

  • Den stromů, čtvrtek 20. října 2011 – Zlín, park Svobody u zámku Zlín, Zlínský kraj
  • Den s Lesy ČR, sobota 22. října – Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice, Ústecký kraj
  • „Strašidla z lesa Království“, sobota 22. října – část obce Vítězná nazývaná lesní osada Hájemství, blízko Dvora Králové nad Labem, okres Trutnov, Královéhradecký kraj
  • Den stromů, pondělí 24. října – Obora, obec Lesonice, okres Třebíč, Kraj Vysočina

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé.

Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník.

Některé  z akcí, na něž vás zveme v následujících dnech, přímo souvisí nejen s Mezinárodním rokem lesů, kterým Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011, ale i s mezinárodním Dnem stromů, stanoveným v České republice na 20. října.

Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou Mezinárodního roku lesů (International Year of Forests – IYF) je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.

Smyslem Dne stromů je upozornit na nenahraditelný význam stromů pro lidi. Přestože se jedná o celosvětový svátek, datum oslav v jednotlivých zemích se různí podle klimatických podmínek. V České republice je stanoveno na 20. října, kdy stromy hrají všemi barvami a kdy je vhodné je sázet.

Den stromů, čtvrtek 20. října 2011 – Zlín, park Svobody u zámku Zlín, Zlínský kraj

Lesy ČR se účastní oslav Dne stromů ve městě Zlíně, Připojují se tak k sérii akcí tamního magistrátu nazvané Stromové slavnosti. Koná se od 10 do 15 hodin v parku Svobody u zámku a malým i velkým slibuje mimo jiné nabídku zábavných stromolezeckých aktivit, spojených s výukovými programy. Do programu je zařazeno i tvoření z proutí nebo akce nazvaná „Vypěstuj si svůj vánoční stromek“. Za hlavní bod programu pořadatelé označují vyhlášení vítězného stromu ankety Strom města Zlína a výsadbu stromu představiteli radnice. Součástí Stromových slavností je rovněž výstava Památné stromy, kterou bude moci veřejnost shlédnout v budově zlínské radnice v období od 24. října do 11. listopadu.  

Den s Lesy ČR, sobota 22. října – Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice, Ústecký kraj

Strávit příjemný den v přírodě můžete v malebné krajině Českého středohoří. V oblasti, která je nástupním místem na naši největrnější horu Milešovku, nachystali pracovníci Lesní správy LČR Litoměřice hry a soutěže, které přiblíží podzimní les nejen dětem. K vidění budou i ukázky zvířat ze záchranné stanice. Pod hradem Kostomlaty se zájemci dozví také zajímavosti z myslivosti a po nezbytném občerstvení se pak můžou vydat třeba na výlet po Naučné stezce Březina nebo na prohlídku výstavy o historii Kostomlat v tamním multifunkčním kulturním centru. Den s Lesy ČR začíná v 10 hodin a u lesních rybníčků pod hradem ho bude možné absolvovat až do 16. hodiny. 

 „Strašidla z lesa Království“, sobota 22. října – část obce Vítězná nazývaná lesní osada Hájemství, blízko Dvora Králové nad Labem, okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Soutěžní podvečer na téma „Strašidla z lesa Království“ nachystali u příležitosti blížících se svátků dušiček a halloweenů pracovníci Lesní správy Lesů ČR Dvůr Králové spolu s Dětským klubem Debrník. Odvážné děti i jejich rodiče čeká výroba masek, strašidelností a strašidel z přírodnin, hledání královského pokladu na strašidelné stezce i závěrečné opékání buřtíků, brambor nebo jablek. V hospodě U spálené sovy je pro ně přichystáno občerstvení, včetně specialit jako strašináda, veselý čaj nebo strašipivo. Akce začíná v 16 hodin odpoledne a trvat bude do tmy. Výhodu budou mít děti, které přijdou ve vlastním převleku, případně s baterkou „čelovkou“. Rodičům a starším dětem, které doprovodí ty menší, se pak jistě bude hodit také odkaz na tamní naučnou stezku „Lesem Království“ s možností vyhledání „kešky“: https://lesycr.cz/ls172/lesni-sprava-dvur-kralove/naucna-stezka.ep .

Den stromů, pondělí 24. října – Obora, obec Lesonice, okres Třebíč, Kraj Vysočina

Celodenní akce Krajského ředitelství LČR Jihlava v bývalé zámecké oboře v Lesonicích je určena žákům okolních základních a mateřských škol, ale vítány budou spolu se svými rodiči i ostatní děti. „Naším cílem je přiblížit lesonickou Oboru dětem všech okolních škol, a to prostřednictvím větší akce v duchu lesní pedagogiky,“ vysvětluje Jan Sovák, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Jihlava.

Při loňské premiéře se Dne stromů zúčastnilo 150 dětí a sklidila takový úspěch, že jsme jako pořadatelé museli přislíbit její opakování. Letos už je nahlášeno 360 dětí,“ podotýká Rostislav Čech, specialista ochrany přírody z KŘ LČR Jihlava a dodává, že program je letos bohatší, s větším množstvím stanovišť pro větší děti a herních aktivit pro ty menší. Jeho součástí je také instalace vlastnoručně vyrobených ptačích budek, možnost vyzkoušet si práci s lesnickými měřícími pomůckami, nejrůznější „poznávačky“ a ukázky pořezu nebo přibližování dřeva koňmi. Odměna čeká i na autory jakéhokoliv výtvarného vyjádření motivu stromu. Akce proběhne v čase od 9 do 14 hodin. Na pořádání akce Lesy ČR spolupracují s městem Moravské Budějovice a obcí Lesonice.

V Hradci Králové, 19. října 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR,s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.