Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od 24. do 28. června

  • Den s Lesy ČR, 24.6., u Chaty Josef, v části obce Rohle nazývané Janoslavice, v blízkosti obce Dubicko u Zábřehu, okres Šumperk, Olomoucký kraj
  • Den s Lesy ČR, 24.6., lokalita Solvayovy lomy – lom Paraple, okres Beroun, Středočeský kraj
  • Pouťové oslavy obce Orlické Záhoří, 25. – 26.6., okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
  • Letní slunovrat, 25.6., část obce Vítězná nazývaná lesní osada Hájemství, okres Trutnov, Královéhradecký kraj
  • Den s Lesy ČR, 28.6., prostor lesa nazývaný Ostrůvek, mezi obcemi Komárovice a Budkov, revír Budkov, okres Třebíč, Kraj Vysočina

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník.

Rok 2011 je specifický v tom, že je Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem lesů. Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata. V pátek 17. a v sobotu 18. června Lesy ČR veřejnost zvou na rovnou dvě zajímavé akce.

Den s Lesy ČR, 24.6., u Chaty Josef, v části obce Rohle nazývané Janoslavice, v blízkosti obce Dubicko u Zábřehu, okres Šumperk, Olomoucký kraj

V pátek 24. června v době od 9 do 14 hodin se v daném místě uskuteční tradiční Den s Lesy ČR. Akce je určena pro žáky čtvrtých až šestých tříd základních škol, pro které bude připravena dvoukilometrová lesní stezka s úkoly a bohatý doprovodný program. Na jednotlivých stanovištích se děti budou moci seznámit s prací například sokolníka, dřevorubce, rybáře, včelaře nebo trubače. Pořadatelem akce jsou Lesy ČR, Lesní správa Ruda nad Moravou.

Den s Lesy ČR, 24.6., lokalita Solvayovy lomy – lom Paraple, okres Beroun, Středočeský kraj

Lesy ČR, Lesní správa Nižbor, pořádají Den s Lesy ČR v pátek 24. června od 10 do 15 hodin. Akce se mohou účastnit děti i dospělí. Děti se budou moci zúčastnit řady zajímavých soutěží o pěkné ceny na témata například poznávání přírody, házení šišek na cíl nebo co do lesa nepatří. Dospělím bude nabízeno shlédnutí ukázky výcviku psů nebo práce sokolníků s dravými ptáky. Součástí programu je i prohlídka skanzenu těžební činností nebo jízda vláčkem. Po ukončení může příjemně strávený den zpestřit návštěva místní Dendrologické a Pohádkové stezky. Do místa konání je zajištěn přístup z obce Bubovice na Berounsku, kde je kousek za obcí ve směru na Loděnice zajištěno parkování, od parkoviště vás povede značená cesta dlouhá zhruba půl kilometru. Další variantu trasy do místa dění představuje výlet po přibližně jeden kilometr dlouhé naučné stezce vedoucí z obce Svatý Jan pod Skalou na Berounsku.

Pouťové oslavy obce Orlické Záhoří, 25. – 26.6., okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

Lesy ČR jsou partnery akce konané o víkendu, v sobotu 25. a v neděli 26. června. Součástí oslav je bohatý kulturní doprovodný program v podobě hudebních a divadelních představení pro děti i dospělé. Lesy ČR, Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, ve spolupráci s obcí, organizují v sobotu 26. června od 11 hodin událost nazvanou Setkání u kaple, které bude spojeno se slavnostní mší v kapli Navštívení Panny Marie na Černé Vodě. Bližší podrobnosti k programu lze najít na internetové adrese http://www.orlickezahori.eu .

Letní slunovrat, 25.6., část obce Vítězná nazývaná lesní osada Hájemství, okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Lesy ČR jsou spolupořadateli uvedené akce, která proběhne v daném místě v sobotu 25. června v době od 14 do 19 hodin. Vzhledem k tomu, že organizátoři připravují skutečně bohatý program, budou mezi návštěvníky vítány děti i dospělí. K vidění bude například ukázka sokolnictví, prezentace kynologického kroužku, ukázka včelařství, výtvarné dílny či prezentace činnosti Sboru dobrovolných hasičů. Dalšími pořadateli akce jsou dětský klub Debrník a sdružení PeGaLe.

Den s Lesy ČR, 28.6., prostor lesa nazývaný Ostrůvek, mezi obcemi Komárovice a Budkov, revír Budkov, okres Třebíč, Kraj Vysočina

Lesy ČR, Lesní správa Telč, zvou veřejnost na Den s Lesy ČR a to v úterý 28. června, v čase od 9 do 14 hodin. Akce je určená především dětem, na které čeká zajímavá poznávací trasa lesem, v jejímž průběhu se seznámí s úlohou lesů a lesníků, těžbou a využitím dřevní hmoty, poznáváním přírodnin či lesními plody. Po absolvování trasy děti obdrží drobné odměny.

V Hradci Králové, 22. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.