Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od 28. září do 6. října 2013

 • II. FESTIVAL DŘEVA, největší dřevorubecká show v Severních Čechách, sobota 28. září 2013, 12.00 – 19.00 hodin, areál Letního kina, Ústí nad Labem, Ústecký kraj
 • LESY KOLEM NÁS aneb LES – NÁŠ KAMARÁD I POMOCNÍK, vyhlášení vítězných prací 4. ročníku výtvarné soutěže dětí, středa 2. října 2013, od 16.00 hodin, sál Dvory v sídle Krajské knihovny Karlovy Vary na adrese Závodní 378/84, Karlovy Vary – Dvory, Karlovarský kraj
 • Oslavy lesa na Floře aneb Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi, 3. ročník, sobota 5. října 2013, 10.00 – 16.00 hodin, Výstaviště Flora Olomouc – Rudolfova alej, altán uprostřed aleje ve Smetanových sadech, město Olomouc, Olomoucký kraj
 • Lesnický den v Železných horách, sobota 5. října 2013, 10.00 – 13.00 hodin, areál letního tábora Běstvina v obci stejného jména, okres Chrudim, Pardubický kraj
 • Den Českého lesa, neděle 6. října 2013, od 11.00 hodin, místní část obce Lesná nazývaná Nová Knížecí Huť (Arnoštova Leštírna), okres Tachov, Plzeňský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

 • II. FESTIVAL DŘEVA, největší dřevorubecká show v Severních Čechách, sobota 28. září 2013, 12.00 – 19.00 hodin, areál Letního kina, Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Lesy ČR se do akce zapojují jako jeden z účastníků. Na stanovišti Lesů ČR budou návštěvníci seznamováni s činností a posláním podniku. Součástí programu připravovaného Lesy ČR budou také zajímavé aktivity, například zjišťování vybraných veličin (průměr, výška stromu), poznávání přírodnin (sbírka šišek, dřeva, sazenice, ptačí budky), myslivost. Chybět nebude ani výtvarná a umělecká dílna pro nejmenší (malování vodovkami, temperami, navlékání korálků, vytvoření koláže z přírodnin) a další hry (liščí nora, pavoučí síť, šlapáky, puzzle).

Festival dřeva je vzdělávací akce pro děti, rodiče a širokou veřejnost. Děti si v rámci programu festivalu ověřují své znalosti o přírodě, lese a dřevu jako surovině budoucnosti. Dozvídají se další zajímavosti a nové poznatky díky demonstrativním ukázkám. Cílem Festivalu dřeva je přivést širokou veřejnost a zejména nejmladší generaci k zájmu o les a přírodu jako součást prostředí ve kterém žijí.

 • LESY KOLEM NÁS aneb LES – NÁŠ KAMARÁD I POMOCNÍK, vyhlášení vítězných prací 4. ročníku výtvarné soutěže dětí, středa 2. října 2013, od 16.00 hodin, sál Dvory v sídle Krajské knihovny Karlovy Vary na adrese Závodní 378/84, Karlovy Vary – Dvory, Karlovarský kraj

Soutěž společně pořádají Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary a Krajská knihovna Karlovy Vary. Součástí vyhlášení výsledků soutěže bude také vernisáž výstavy, která bude v hale Dvory krajské knihovny k vidění od 2. do 30. října.

Smysl soutěže určené dětem z mateřských, základních a základních uměleckých škol představuje zamyšlení nad všemi funkcemi lesa. Úkolem malých výtvarníků je vybrat si tu z funkcí lesa, která se jim nejvíce líbí nebo je jim nejbližší a na toto téma vytvořit obrázek či vyrobit koláž.

Soutěž probíhala ve dvou kolech. Nejzajímavější práce vybrané v zapojených městských a obecních knihovnách postoupily z prvního do druhého, finálového kola v krajské knihovně. Odborná porota pak ze zaslaných prací vybrala práce nejzdařilejší a to v každé ze sedmi soutěžních kategorií rozdělených podle věku autorů.

Do soutěže bylo zasláno celkem 154 prací, do užšího výběru se jich dostalo 42 a oceněno bude 24 výtvarných děl. Oceněné práce mohou návštěvníci shlédnout na výše uvedené výstavě, které budou navíc zveřejněny také na webových stránkách pořádajících organizací.

 • Oslavy lesa na Floře aneb Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi, 3. ročník, sobota 5. října 2013, 10.00 – 16.00 hodin, Výstaviště Flora Olomouc – Rudolfova alej, altán uprostřed aleje ve Smetanových sadech, město Olomouc, Olomoucký kraj

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, jsou jedním ze spoluorganizátorů uvedené populárně naučné akce. Událost je určena široké veřejnosti, například rodinám s dětmi. Cílem akce je zvýšit povědomí veřejnosti o trvale udržitelném hospodaření v lesích a sloužit k jeho propagaci. Událost je dále pojímána jako oslava lesů a připomenutí jejich významu pro každého obyvatele regionu.

V průběhu soboty na malé i velké návštěvníky čeká zábavné poučení o lese a přírodě – živá hudba, ukázky práce včelaře, aktivity s mysliveckou tématikou, soutěže, kvízy a hry s lesnickou tématikou o drobné ceny. Na stanovištích podél Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech bude připraveno poznávání dřevin, prezentace péče o les, ukázky práce s motorovou pilou, dřevořezbářství a sochání ze dřeva, lesní zážitkový chodník, keltský horoskop, elektronická střelnice, rýžování českých granátů, poradenství pro drobné vlastníky lesa a další.

V pátek 4. října dopoledne se v místě uskuteční speciální lesnicko – enviromentální osvětový program pro předem přihlášené školy, který zábavnou formou poskytne informace o způsobu péče o lesní ekosystémy a bude prezentovat význam lesa pro krajinu a život člověka v ní.

Mezi další organizátory akce patří například Olomoucký kraj, Magistrát města Olomouce nebo Česká lesnická společnost. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách www.olomouc.eu, www.kr-olomoucky.cz, www.lesycr.cz .

 • Lesnický den v Železných horách, sobota 5. října 2013, 10.00 – 13.00 hodin, areál letního tábora Běstvina v obci stejného jména, okres Chrudim, Pardubický kraj

Na malé i velké návštěvníky čeká v průběhu události zajímavý program: stezka pro děti, ukázka výcviku dravců a lesních prací, lukostřelba, výstava mysliveckých trofejí, jízda s koňským spřežením. Akci pořádají Lesy ČR, Lesní správa Nasavrky.

 • Den Českého lesa, neděle 6. října 2013, od 11.00 hodin, místní část obce Lesná nazývaná Nová Knížecí Huť (Arnoštova lešťírna), okres Tachov, Plzeňský kraj

Ústředním tématem letošního ročníku jinak tradiční akce je historie sklářství v oblasti Českého lesa, proto také proběhne na místě zaniklé Arnoštovy leštírny. V lokalitě se díky vynaloženému úsilí mnoha místních lidí podařilo obnovit pozůstatky unikátního leštícího stroje, který bude v průběhu události veřejně představen. Akce bude zahájena vystoupením loveckých trubačů. Na programu bude dále populární Den s Lesy ČR pro děti, přednáška a videoprojekce k místnímu sklářství nebo komentovaná vycházka po pozůstatcích sklářství. Zájemci budou moci navíc shlédnout ukázky výroby potaše a výroby skleněných perlí, navíc dostanou šanci si tyto činnosti osobně vyzkoušet. V průběhu akce se dále představí Muzeum Českého lesa a pro dobrou pohodu sehrají veselé divadelní představení na sklářské téma tachovští Komedyjanti. Akci pořádají Lesy České republiky,s.p., Lesní správa Přimda, AOPK ČR, Správa CHKO Český les a další organizace.

Upozornění: Na místo konání je vyloučen vjezd motorových vozidel. Pro zájemce z Tachova bude doprava zajištěna autobusem v 9.30 hodin od tachovského vlakového nádraží. Vlastním motorovým vozidlem lze dojet na Starou Knížecí Huť, kde je odstavné parkoviště a odtud kyvadlovou přepravou k Arnoštově leštírně dle jízdního řádu.

V Hradci Králové 25. září 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření