Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od 31. července do 12. srpna 2013

  • Vor 2013, Náplavka Výtoň – ukázky stavby vorů, tradice plavců, historie voroplavby, středa 31. července – pátek 2. srpna 2013, nábřeží u řeky Vltavy na Výtoni, Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Nové Město
  • Den s Lesy ČR v Oboře Žleby, sobota 3. srpna 2013, 10 – 13 hodin, obec Žleby, okres Kutná Hora, Středočeský kraj
  • Dny řemesel a setkání kovářů, 23. ročník, Dřevěné městečko, sobota 10. a neděle 11. srpna 2013, areál Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, okres Vsetín, Zlínský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

  • Vor 2013, Náplavka Výtoň – ukázky stavby vorů, tradice plavců, historie voroplavby, středa 31. července – pátek 2. srpna 2013, nábřeží u řeky Vltavy na Výtoni, Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Nové Město

Lesy ČR jsou partnerem uvedené velmi zajímavé akce, jejímž cílem je si s širokou veřejností připomenout staletou vorařskou tradici na řece Vltavě.

Hlavní organizátoři: organizace PEFC ČR a Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR.

V průběhu konání události bude přímo v místě bývalé Podskalské celnice na Výtoni kotvit vorový pramen.

Událost je spojena se zajímavým programem:

středa 31. 7. 2013 připlutí voru, slavnostní pasování voroplavců
čtvrtek 1. 8. 2013 dřevorubecká show Martina Komárka, mistra Evropy
a vicemistra světa v dřevorubeckém sportu
pátek 2. 8. 2013 splutí Šítkovského a Staromětského jezu, plavba Prahou

Na Výtoni bude navíc během celých třech dnů probíhat pod patronací PEFC ČR prezentace lesnických firem a zajímavý program, jehož společným tématem bude dřevo coby jedinečný materiál a obnovitelná surovina.

Detailní informace o programu naleznete na internetové stránce www.vor2013.cz.

Ve středu 31. července se u příležitosti konání akce uskuteční od 13 hodin v lokalitě Náplavky u Výtoně – na lodi Tyrš tisková konference.

  • Den s Lesy ČR v Oboře Žleby, sobota 3. srpna 2013, 10 – 13 hodin, obec Žleby, okres Kutná Hora, Středočeský kraj

V průběhu bude možné absolvovat od 10 do 12 hodin naučnou trasu pro děti, v 11 hodin začnou ukázky lesní techniky a od 12:30 hodin krmení jelenů s výkladem. Od 12:30 hodin bude navíc možné obdivovat letové ukázky dravců. Součástí programu je také myslivecká expozice a lekce základů lukostřelby.

  • Dny řemesel a setkání kovářů, 23. ročník, Dřevěné městečko, sobota 10. a neděle 11. srpna 2013, areál Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, okres Vsetín, Zlínský kraj

Lesy ČR jsou spolupořadatelem této velice zajímavé akce, v jejímž průběhu se prezentují tradiční profese všech druhů – tesaři, truhláři, bednáři, zedníci, kameníci, řezbáři, dráteníci, sklenáři, provazníci, hrnčíři, kováři a kovotepci. V průběhu akce proběhne setkání kovářských mistrů z celé ČR s ukázkou jejich mistrovské práce. Lesy ČR se do programu akce zapojí v neděli 11. srpna, kdy na dvou stanovištích budou organizovat poznávací dětské soutěže s lesnickou tématikou.

V Hradci Králové 29. července 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření