Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od 4. do 6. října 2013

 • Den stromů v Lužánkách aneb Stromy mají svátek, oslavte jej s námi!, pátek 4. října 2013, od 9 do 15 hodin, park Lužánky, město Brno, Jihomoravský kraj
 • výstava LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS, do 13. října 2013, pasáž obchodního a zábavního centra Čtyři Dvory, České Budějovice, Jihočeský kraj
 • Oslavy lesa na Floře aneb Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi, 3. ročník, sobota 5. října 2013, 10.00 – 16.00 hodin, Výstaviště Flora Olomouc – Rudolfova alej, altán uprostřed aleje ve Smetanových sadech, město Olomouc, Olomoucký kraj
 • Lesnický den v Železných horách, sobota 5. října 2013, 10.00 – 13.00 hodin, areál letního tábora Běstvina v obci stejného jména, okres Chrudim, Pardubický kraj
 • 17. ročník Slavnosti padajícího listí, neděle 6. října 2013, od 14 hodin, zámecký park Strážnice, město Strážnice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj
 • Den Českého lesa, neděle 6. října 2013, od 11.00 hodin, místní část obce Lesná nazývaná Nová Knížecí Huť (Arnoštova Leštírna), okres Tachov, Plzeňský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

 • Den stromů v Lužánkách aneb Stromy mají svátek, oslavte jej s námi!, pátek 4. října 2013, od 9 do 15 hodin, park Lužánky, město Brno, Jihomoravský kraj

Lesy ČR jsou jedním z spolupořadatelů akce, v jejímž průběhu čekají na malé i velké návštěvníky soutěže, stromolezení a zvířátka v parku.

 • Výstava LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS, do 13. října 2013, pasáž obchodního a zábavního centra Čtyři Dvory, České Budějovice, Jihočeský kraj

Na výstavě si lidé mohou prohlédnout výkresy dětí z uplynulých tří ročníků výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“, kterou pro děti mateřských a základních škol pořádají Lesy České republiky, s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, ZOO Ohrada Hluboká n. Vltavou, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů s Stezka korunami stromů Lipno. V rámci výstavy si lidé navíc mohou vyzkoušet zážitkový chodník a prozkoumat les na vlastní nohy nebo se dozvědět informace o lesním prostředí.

 • Oslavy lesa na Floře aneb Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi, 3. ročník, sobota 5. října 2013, 10.00 – 16.00 hodin, Výstaviště Flora Olomouc – Rudolfova alej, altán uprostřed aleje ve Smetanových sadech, město Olomouc, Olomoucký kraj

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, jsou jedním ze spoluorganizátorů uvedené populárně naučné akce. Událost je určena široké veřejnosti, například rodinám s dětmi. Cílem akce je zvýšit povědomí veřejnosti o trvale udržitelném hospodaření v lesích a sloužit k jeho propagaci. Událost je dále pojímána jako oslava lesů a připomenutí jejich významu pro každého obyvatele regionu.

V průběhu soboty na malé i velké návštěvníky čeká zábavné poučení o lese a přírodě – živá hudba, ukázky práce včelaře, aktivity s mysliveckou tématikou, soutěže, kvízy a hry s lesnickou tématikou o drobné ceny. Na stanovištích podél Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech bude připraveno poznávání dřevin, prezentace péče o les, ukázky práce s motorovou pilou, dřevořezbářství a sochání ze dřeva, lesní zážitkový chodník, keltský horoskop, elektronická střelnice, rýžování českých granátů, poradenství pro drobné vlastníky lesa a další.

V pátek 4. října dopoledne se v místě uskuteční speciální lesnicko – enviromentální osvětový program pro předem přihlášené školy, který zábavnou formou poskytne informace o způsobu péče o lesní ekosystémy a bude prezentovat význam lesa pro krajinu a život člověka v ní.

Mezi další organizátory akce patří například Olomoucký kraj, Magistrát města Olomouce nebo Česká lesnická společnost. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách www.olomouc.eu, www.kr-olomoucky.cz, www.lesycr.cz.

 • Lesnický den v Železných horách, sobota 5. října 2013, 10.00 – 13.00 hodin, areál letního tábora Běstvina v obci stejného jména, okres Chrudim, Pardubický kraj

Na malé i velké návštěvníky čeká v průběhu události zajímavý program: stezka pro děti, ukázka výcviku dravců a lesních prací, lukostřelba, výstava mysliveckých trofejí, jízda s koňským spřežením. Akci pořádají Lesy ČR, Lesní správa Nasavrky.

 • 17. ročník Slavnosti padajícího listí, neděle 6. října 2013, od 14 hodin, zámecký park Strážnice, město Strážnice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj

Lesy ČR jsou jedním z partnerů uvedené akce, která je určena rodinám s dětmi, všem milovníkům přírody a babího léta, indiánských dovedností, lanových aktivit, tvořivosti a dobrých bylinných čajů…

 • Den Českého lesa, neděle 6. října 2013, od 11.00 hodin, místní část obce Lesná nazývaná Nová Knížecí Huť (Arnoštova lešťírna), okres Tachov, Plzeňský kraj

Ústředním tématem letošního ročníku jinak tradiční akce je historie sklářství v oblasti Českého lesa, proto také proběhne na místě zaniklé Arnoštovy leštírny. V lokalitě se díky vynaloženému úsilí mnoha místních lidí podařilo obnovit pozůstatky unikátního leštícího stroje, který bude v průběhu události veřejně představen. Akce bude zahájena vystoupením loveckých trubačů. Na programu bude dále populární Den s Lesy ČR pro děti, přednáška a videoprojekce k místnímu sklářství nebo komentovaná vycházka po pozůstatcích sklářství. Zájemci budou moci navíc shlédnout ukázky výroby potaše a výroby skleněných perlí, navíc dostanou šanci si tyto činnosti osobně vyzkoušet. V průběhu akce se dále představí Muzeum Českého lesa a pro dobrou pohodu sehrají veselé divadelní představení na sklářské téma tachovští Komedyjanti. Akci pořádají Lesy České republiky,s.p., Lesní správa Přimda, AOPK ČR, Správa CHKO Český les a další organizace.

Upozornění: Na místo konání je vyloučen vjezd motorových vozidel. Pro zájemce z Tachova bude doprava zajištěna autobusem v 9.30 hodin od tachovského vlakového nádraží. Vlastním motorovým vozidlem lze dojet na Starou Knížecí Huť, kde je odstavné parkoviště a odtud kyvadlovou přepravou k Arnoštově leštírně dle jízdního řádu.

V Hradci Králové 3.října 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření