Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od 6. do 8. října

  • Hubertský den, čtvrtek 6. října – Lužná, okres Rakovník, Středočeský kraj
  • Ukázky výcviku dravců pro veřejnost na Vodětínském kopci, sobota 8. října – Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
  • Klimkovické vzduchobraní, sobota 8. října – Klimkovice, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR, určené zejména pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá je svým svébytným prostředím a náladou jedinečná. Současně se Lesy ČR zapojují i do řady dalších akcí jako spoluorganizátor nebo účastník. Akce, na které vás zvou Lesy ČR v tomto týdnu, už mají podzimní nádech.

■ Hubertský den, čtvrtek 6. října – Lužná, okres Rakovník, Středočeský kraj

Už tradiční akce se u zámečku sv. Huberta v Jesenici u Rakovníka koná od 9 hodin. Navštěvují ji děti z okolních škol, ale vítáni jsou i zájemci z řad veřejnosti. Těšit se můžou například na naučně poznávací stezku, na které budou určovat dřeviny, houby, lesní hmyz, ptáky a zvěř, nebo na ukázky výcviku loveckých psů či trubačské signály. V rámci Hubertského dne si děti vyzkouší i jízdu na povozu taženém koněm, opečou si špekáčky a vyberou zaslouženou odměnu v podobě drobných dárečků. K zámečku je možné se dostat po karlovarské silnici z Rakovníka do Jesenice; na konci Jesenice, za železničním přejezdem, je třeba odbočit doleva směrem na Čistou, dále projet obcí Drahouš a pokřačovat dále asi tři kilometry. Pak už se zájemci o účast na akci ocitnou přímo u osmiboké barokní stavby, kterou nechal pro lovecké účely postavit počátkem osmnáctého století hrabě Černín.

■ Ukázky výcviku dravců pro veřejnost na Vodětínském kopci, sobota 8. října – Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

Tato akce proběhne v sobotu od 10 do 11 hodin a koná se v rámci tradičního, letos již 44. setkání sokolníků. V programu, jehož hlavním pořadatelem je Klub sokolníků ČMJ, vystoupí také zástupci Lesů ČR.

■ Klimkovické vzduchobraní, sobota 8. října – Klimkovice, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj

Druhý ročník Klimkovického vzduchobraní, jehož cílem je zejména propagovat zdejší čisté ovzduší, se koná v areálu Sanatoria Klimkovice od 13 do 19 hodin. Akce má v podtitulu heslo: „Do vzduchu patří drak… ne smradlavý mrak!“ a pořadatelé proto slibují každému příchozímu jako dárek originálního draka. Pro návštěvníky akce bude, v rámci doprovodného programu, připravena soutěžní stezka, klaunovské vystoupení, cirkusová střelnice, ukázky práce hasičů nebo divadélko. Pro děti bude k dispozici dřevěný kolotoč; dospělé v průběhu odpoledne potěší vystoupení Dechové hudby Veselka a od 19 hodin koncert skupiny Black Roll. Na místě akce se budou představeny také ekologické automobily a nová generace kotlů na tuhá paliva, do provozu bude spuštěna rovněž stanice měřící emise.

Součástí akce bude také slavnostní ukončení první etapy budování Lesního parku. Na tomto projektu se významně podílejí i Lesy ČR.

V Hradci Králové, 4. října 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.