Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od pátku 13. do soboty 21. června 2014

 • Kyjovské Slovácko v pohybu, pátek 13. června 2014, 9 – 13 hodin, město Kyjov, městský park, okres Hodonín, Jihomoravský kraj
 • Zemědělský den, pátek 13. června 2014, 9 – cca 13 hodin, areál ZAS Mžany, středisko Sovětice, obec Sovětice, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj
 • Den Českého lesa, sobota 14. června 2014, od 14 hodin, rozhledna Havran, cca 7 km od části obce Lesná nazývaná Stará Knížecí Huť, okres Tachov, Plzeňský kraj
 • Den dětí, sobota 14. června 2014, od 13 hodin, náves obce Buřenice u místního kulturního domu, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina
 • Slavnostní otevření Zvoničky v parku Desné, Nové Hřebenovky – Mariánská hora, Lávky přes Bílou Desnou na Protržené přehradě, Naučné stezky a vyhlídky na Bílé Desné, pátek 20. června 2014, 9.30 – 12 hodin, Desná – Protržená přehrada na Bílé Desné, okres Jablonec n. Nisou, Liberecký kraj
 • Den s Lesy ČR, sobota 21. června 2014, 10 – 15 hodin, město Mariánské Lázně, okres Cheb, Karlovarský kraj
 • Oslava letního slunovratu s 2. dračí dětskou bitvou, sobota 21. června 2014, od 14 hodin, část obce Vítězná nazývaná lesní osada Hájemství, okres Trutnov, Královéhradecký kraj
 • Naučná stezka – Kalivodské bučiny 1, slavnostní otevření, sobota 21. června 2014, 10 hodin, v rámci VI. ročníku akce „Kalivodské hůlkování“, obec Kalivody, okres Rakovník, Středočeský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

 • Kyjovské Slovácko v pohybu, pátek 13. června 2014, 9- 13 hodin, město Kyjov, městský park, okres Hodonín, Jihomoravský kraj

Lesy ČR zastoupené svou Lesní správou Strážnice se zapojují do části programu nazvané Stromy a život. Na jednom ze stanovišť budou zaměstnanci podniku prezentovat ukázky tzv. lesní pedagogiky. Aktivity jsou určeny převážně dětem mateřských a 1. stupně základních škol.

 • Zemědělský den, pátek 13. června 2014, 9 – cca 13 hodin, areál ZAS Mžany, středisko Sovětice, obec Sovětice, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Lesy ČR, Krajské ředitelství Hradec Králové, se do akce zapojují v rámci doprovodného programu s prezentací myslivosti. Návštěvníci se budou moci seznámit s tématikou chovu hospodářských zvířat či ukázkami zemědělské technicky. Lákadlem může být též ochutnávka regionálních potravin. Speciální program je připravován pro děti základních škol. Hlavními organizátory události jsou Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR a Sdružení východočeských chovatelů hospodářských zvířat.

 • Den Českého lesa, sobota 14. června 2014, od 14 hodin, rozhledna Havran, cca 7 km od části obce Lesná nazývaná Stará Knížecí Huť, okres Tachov, Plzeňský kraj

Den Českého lesa je projekt spolupráce Lesů ČR, Lesní správy Přimda a AOPK ČR, SCHKO Český les na podpoře veřejných zájmů na lesích v Českém lese. Probíhá od roku 2008 každoročně. Letos se koná u příležitosti slavnostního otevření rozhledny Havran, nacházející se na pozemku spravovaném Lesy ČR. Tato rozhledna vznikla rekonstrukcí z vojenské věže. Rozhledna je ve vlastnictví Klubu vojenské historie a sportů Tachov, který věž získal od armády České republiky a zrekonstruoval. Na programu dále akce bude Den s Lesy ČR, Quest, zaznějí lovecké znělky a signály v podání trubačů. Ke shlédnutí bude rovněž tematicky laděné divadelní představení. Proběhne též prezentace organizací majících zájmy na Českém lese. Při příležitosti slavnostního otevření věže bude veřejnosti rovněž představen odpočinkový přístřešek, který vybudovaly Lesy ČR jako zázemí k rozhledně v rámci Programu 2020, kterým Lesy ČR podporují veřejně prospěšné funkce lesů.

 • Den dětí, sobota 14. června 2014, od 13 hodin, náves obce Buřenice u místního kulturního domu, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina

Na programu události budou soutěže v poznávání rostlin, dřevin, lesní zvěře a loveckých psů. Dále pak soutěž ve střelbě vzduchovkou na terč a také ukázky myslivosti, rybaření a práce v lese. Pořadatelem událostí jsou Lesy ČR, Lesní správa Pelhřimov ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Buřenice a OÚ Buřenice

 • Slavnostní otevření Zvoničky v parku Desné, Nové Hřebenovky – Mariánská hora, Lávky přes Bílou Desnou na Protržené přehradě, Naučné stezky a vyhlídky na Bílé Desné, pátek 20. června 2014, 9.30 – 12 hodin, Desná – Protržená přehrada na Bílé Desné, okres Jablonec n. Nisou, Liberecký kraj

Program: 9.30 h – Slavnostní otevření zvoničky, Desná – park v centru Desné; 10.15 h – Slavnostní otevření druhé části Nové Hřebenovky, Albrechtice – Mariánská hora; 11.00 h – Slavnostní otevření nové lávky přes Bílou Desnou, Protržená přehrada; 11.30 h – Slavnostní otevření části naučné stezky a vyhlídky u Bílé Desné; Trasa podél říčky Bílé Desné na Protrženou přehradu. Organizují partneři Mikroregionu Tanvaldsko, mezi kterými jsou také Lesy ČR.

 • Den s Lesy ČR, sobota 21. června 2014, 10 – 15 hodin, město Mariánské Lázně, okres Cheb, Karlovarský kraj

Akce je určená široké veřejnosti. Trasa okružní, zhruba čtyřkilometrové vycházkové stezky začíná na parkovišti u městského hřbitova v Mariánských Lázních (GPS: 49.976419, 12.697526). Odtud návštěvníky povede po zpevněných cestách (lze ji absolvovat i s dětským kočárkem) k Aleji svobody a dále k památnému Králi smrků. Na připravených stanovištích návštěvníci postupně nahlédnou pod pokličku lesnického řemesla, uvidí moderní lesní i automobilovou techniku a navíc získají erudované informace o lesích i přírodě Slavkovského lesa a v neposlední řadě také o zpracování dřeva. Děti navíc čekají hry a po zdolání vycházkové trasy také malá odměna. Občerstvení pro účastníky bude zajištěno. Akci organizují Lesy ČR, Krajské ředitelství Karlovy Vary ve spolupráci se Správou CHKO Slavkovský les, IFER – Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů, Střední lesnickou školou Žlutice, Mykologickým klubem Slavkovský lesa a také jednou automobilovou a lesnickou společností.

 • Oslava letního slunovratu s 2. dračí dětskou bitvou, sobota 21. června 2014, od 14 hodin, část obce Vítězná nazývaná lesní osada Hájemství, okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Tato velmi pěkná osvětově zábavná událost připravovaná státním podnikem Lesy ČR je určená dětem i dospělým. Na všechny návštěvníky čeká bohatý program – jízda na koni, vystoupení šermířů, střelba z luku a kuše, střelba ze vzduchovky, dobová hudba, soutěže, kreativní dílničky, zapálení svatojánského ohně, dětská velká dračí bitva, posezení u ohně, strom lízátkovník, strom bonbónovník, strom sušenkovník, posezení u ohně a další doprovodný program. Samozřejmostí bude také možnost občerstvení s krytým posezením. Společně s Lesy ČR tuto akci organizují Dětská skupina historického šermu Legenda Aurea a občanské sdružení Fimfárum za podpory obcí Vítězná.

 • Naučná stezka – Kalivodské bučiny 1, slavnostní otevření, sobota 21. června 2014, 10 hodin, v rámci VI. ročníku akce „Kalivodské hůlkování“, obec Kalivody, okres Rakovník, Středočeský kraj

Stezka bude otevřena procházkou po její trase. Výchozí bod je od pohostinství v Kalivodech. Celková délka trasy: 3 kilometry. Zaměření stezky: příroda, lesnictví, historie. Náročnost: střední až nízká. Pouze pro pěší.

V Hradci Králové 13. června 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření