Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od soboty 13. do soboty 20. října 2012

  • Oslavy lesa na Floře aneb Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi, sobota 13. října 2012, 10 – 16 hodin, Výstaviště Flora Olomouc;
  • 1. Svatohubertské slavnosti v Nasavrkách, sobota 13. října 2012, Nasavrky – hotel Šustr, okres Chrudim, Pardubický kraj;
  • Den stromů, pátek 19. 10. 2012, 10 – 15 hodin, – Zlín, park Svobody (u zámku), Zlínský kraj;
  • Strašidlení, sobota 20. října 2012, od 14.30 hodin – část obce Vítězná nazývaná lesní osada Hájemství, blízko Dvora Králové nad Labem, okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech.

sobota 13. října 2012

  • Oslavy lesa na Floře aneb Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi, sobota 13. října 2012, 10 – 16 hodin, Výstaviště Flora Olomouc

Lesy ČR, Krajské ředitelství LČR Šumperk, jsou jedním ze spoluorganizátorů populárně naučné akce nesoucí název „Oslavy lesa na Floře aneb Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi.“ Akce je určena široké veřejnosti, například rodinám s dětmi. Cílem je environmentální a lesnická osvěta, poskytnutí informací o způsobu péče o lesní ekosystémy zábavnou formou a prezentace významu lesa pro krajinu a život člověka v ní. Podrobné informace je možné vyhledat na internetových adresách http://www.olomouc.eu nebo http://www.kr-olomoucky.cz .

  • 1. Svatohubertské slavnosti v Nasavrkách, sobota 13. října 2012, Nasavrky – hotel Šustr, okres Chrudim, Pardubický kraj

Této zajímavé víkendové akce se účastní i Lesy ČR, Lesní správa Nasavrky. V době od 14.15 do 18 hodin bude pro zájemce připravena prezentace na téma lesnictví včetně ukázek lesní techniky.

pátek 19. října 2012

  • Den stromů, pátek 19. října 2012, 10 – 15 hodin, – Zlín, park Svobody (u zámku), Zlínský kraj

Lesy ČR se zapojují do této zajímavé a prospěšné akce, v jejímž průběhu budou mít na místě svůj infostánek. Pro návštěvníky je připravován velice zajímavý doprovodný program: vyhlášení vítězného stromu ankety Strom města Zlína 2012, sázení stromečků do květináčů, zážitkové lezení po stromech pro děti a dospělé a další zábavné stromolezecké aktivity, pohybové a výukové aktivity pro děti a mládež s tématikou stromů.

sobota 20. října 2012

  • Strašidlení, sobota 20. října 2012, od 14.30 hodin – část obce Vítězná nazývaná lesní osada Hájemství, blízko Dvora Králové nad Labem, okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Lesy ČR jsou jedním ze spolupořadatelů uvedené populárně zábavné akce. Účastníci akce se budou moci zapojit do strašisoutěží nebo se zúčastnit výroby hrůzostrašností, hodin strašení či výroby lektvarů. V 17 hodin proběhne vystoupení jednoho z místních divadel. Před setměním se navíc uskuteční dobrodružná strašicesta s hledáním věže s bájným pokladem místních strašidel.

V Hradci Králové 11. října 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.