Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od soboty 14. do soboty 21. července

  • Lesnický den na Bramberku, sobota 14. července, 9 – 14 hodin, část obce Lučany nad Nisou zvaná Horní Maxov, střelnice Bramberk, u rozhledny, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
  • 13. dětský den s Lesy ČR na hradě Valečov, sobota 21. července, 10 – 16 hodin, hrad Valečov u obce Boseň , blízko Mnichova Hradiště, Český ráj, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Dvě zajímavé akce proběhnou právě v následujících dnech.

sobota 14. 7. 2012

Lesnický den na Bramberku, sobota 14. července, 9 – 14 hodin, část obce Lučany nad Nisou zvaná Horní Maxov, střelnice Bramberk, u rozhledny, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

Akce organizovaná Lesní správou Lesů ČR Jablonec nad Nisou je určená především dětem, na které čeká den plný lesnických her, soutěží a atrakcí.

Dopoledne mezi 9. až 11. hodinou je možné vyrazit na zábavnou trasu, poté bude následovat zajímavý doprovodný program. Na zábavné stezce čeká návštěvníky setkání s odborníky, kteří se starají o les ve zdejším regionu. Lidé si současně při plnění zajímavých úkolů ověří své znalosti o lese a přírodě. Na konci trasy bude připraven další program a to v podobě předvádění dravých ptáků, lovecké hudby, ukázek práce v lese či výrobků z přírodních materiálů.

Celá akce bude ukončena do 14 hodin. Možnost parkování je zajištěna na kopci před rozhlednou Bramberk nebo v Horním Maxově u kostela.

sobota 21. 7. 2012

13. dětský den s Lesy ČR na hradě Valečov, sobota 21. července, 10 – 16 hodin, hrad Valečov u obce Boseň , blízko Mnichova Hradiště, Český ráj, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj

Akce pořádaná Lesní správou Lesů ČR Nymburk je nejen pro děti, ale samozřejmě i jejich rodiče a další dospělé.

V malebné krajině Českého ráje budou děti během dopoledne, zhruba od 10 do 12 hodin, na přibližně kilometrové trase vedoucí lesem kolem hradu, soutěžit ve sportovně vědomostních disciplínách. Budou poznávat například listy stromů, řezat dřevo a šplhat na laně. Pokusí se určovat i stopy zvěře, ptactvo, rostliny, rozlišit, co do lesa nepatří anebo se strefovat šiškami do figurín loupežníků. Splnění úkolu bude na každém stanovišti potvrzeno razítkem do účastnické listiny. Za získání pěti razítek obdrží každý účastník od Lesů ČR malý dárek. Všechna startovní čísla se navíc stanou součástí slosování o různé ceny jako batůžky, trička či knížky.

Další návštěvníci Dětského dne s Lesy ČR budou moci od 13 hodin v přírodním amfiteátru pod hradem Valečovem shlédnout ukázku dravých ptáků a sokolnictví. Přibližně ve 14.30 hodin pak na letní scéně amfiteátru začne pohádková inscenace „Kominíkovo štěstí“ v nastudování pražského Divadla Minaret.

V Hradci Králové 12. července 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.