Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od soboty 21. do pátku 27. června 2014

 • Lesnicko – myslivecký den, sobota 21. června 2014, 10 – 16 hodin, obec Nasavrky, okres Chrudim, Pardubický kraj
 • Clam – gallasovská obora, význam historie technické památky Jizerských hor, sobota 21. června 2014, od 10 hodin, obec Hejnice, okres Liberec, Liberecký kraj
 • Den s Lesy ČR, sobota 21. června 2014, 10 – 15 hodin, město Mariánské Lázně, okres Cheb, Karlovarský kraj
 • Oslava letního slunovratu s 2. dračí dětskou bitvou, sobota 21. června 2014, od 14 hodin, část obce Vítězná nazývaná lesní osada Hájemství, okres Trutnov, Královéhradecký kraj
 • Naučná stezka – Kalivodské bučiny 1, slavnostní otevření, sobota 21. června 2014, 10 hodin, v rámci VI. ročníku akce „Kalivodské hůlkování“, obec Kalivody, okres Rakovník, Středočeský kraj
 • Slavnostní vysvěcení rekonstruovaných Božích muk na Limrách a otevření nového turistického altánu, neděle 22. června 2014, od 14 hodin, v blízkosti obce Supíkovice, okres Jeseník, Olomoucký kraj
 • Slavnostní otevření Zážitkového chodníku u Bezručova pramene v Jeseníku – lázních, pátek 27. června 2014, od 15.30 hodin, v blízkosti města Jeseník, okres Jeseník, Olomoucký kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

 • Lesnicko – myslivecký den, sobota 21. června 2014, 10 – 16 hodin, obec Nasavrky, okres Chrudim, Pardubický kraj

Akce určená pro lesníky, myslivce, děti i všechny přátele přírody proběhne u „Chaloupky U mnišky.“ Ve stejný den proběhne také Vysvěcení Křížku s novým obnoveným okrasným oplocením, které je přenosnou replikou oplocení z roku 1923. Formou prezentace se události účastní také Lesy ČR zastoupené svou Lesní správou Nasavrky. Na programu budou také ukázky lesní techniky a vybavení pro práci v lese nebo ukázka historické lesnické kroniky a literatury.

 • Clam – gallasovská obora, význam historie technické památky Jizerských hor, sobota 21. června 2014, od 10 hodin, obec Hejnice, okres Liberec, Liberecký kraj

Zajímavá přednáška organizovaná Lesy ČR ve spolupráci se spolkem pro kulturní krajinu Frýdlantsko se uskuteční v obecním kině. Přednáší Mgr. René Bělohradský. Po skončení přednášky program pokračuje odhalením obnovené části obory nedaleko Farské louky.

 • Den s Lesy ČR, sobota 21. června 2014, 10 – 15 hodin, město Mariánské Lázně, okres Cheb, Karlovarský kraj

Akce je určená široké veřejnosti. Trasa okružní, zhruba čtyřkilometrové vycházkové stezky začíná na parkovišti u městského hřbitova v Mariánských Lázních (GPS: 49.976419, 12.697526). Odtud návštěvníky povede po zpevněných cestách (lze ji absolvovat i s dětským kočárkem) k Aleji svobody a dále k památnému Králi smrků. Na připravených stanovištích návštěvníci postupně nahlédnou pod pokličku lesnického řemesla, uvidí moderní lesní i automobilovou techniku a navíc získají erudované informace o lesích i přírodě Slavkovského lesa a v neposlední řadě také o zpracování dřeva. Děti navíc čekají hry a po zdolání vycházkové trasy také malá odměna. Občerstvení pro účastníky bude zajištěno. Akci organizují Lesy ČR, Krajské ředitelství Karlovy Vary ve spolupráci se Správou CHKO Slavkovský les, IFER – Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů, Střední lesnickou školou Žlutice, Mykologickým klubem Slavkovský lesa a také jednou automobilovou a lesnickou společností.

 • Oslava letního slunovratu s 2. dračí dětskou bitvou, sobota 21. června 2014, od 14 hodin, část obce Vítězná nazývaná lesní osada Hájemství, okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Tato velmi pěkná osvětově zábavná událost připravovaná státním podnikem Lesy ČR je určená dětem i dospělým. Na všechny návštěvníky čeká bohatý program – jízda na koni, vystoupení šermířů, střelba z luku a kuše, střelba ze vzduchovky, dobová hudba, soutěže, kreativní dílničky, zapálení svatojánského ohně, dětská velká dračí bitva, posezení u ohně, strom lízátkovník, strom bonbónovník, strom sušenkovník, posezení u ohně a další doprovodný program. Samozřejmostí bude také možnost občerstvení s krytým posezením. Společně s Lesy ČR tuto akci organizují Dětská skupina historického šermu Legenda Aurea a občanské sdružení Fimfárum za podpory obcí Vítězná.

 • Naučná stezka – Kalivodské bučiny 1, slavnostní otevření, sobota 21. června 2014, 10 hodin, v rámci VI. ročníku akce „Kalivodské hůlkování“, obec Kalivody, okres Rakovník, Středočeský kraj

Stezka bude otevřena procházkou po její trase. Výchozí bod je od pohostinství v Kalivodech. Celková délka trasy: 3 kilometry. Zaměření stezky: příroda, lesnictví, historie. Náročnost: střední až nízká. Pouze pro pěší.

 • Slavnostní vysvěcení rekonstruovaných Božích muk na Limrách a otevření nového turistického altánu, neděle 22. června 2014, od 14 hodin, v blízkosti obce Supíkovice, okres Jeseník, Olomoucký kraj

Akci organizují Lesy ČR, Lesní správa Jeseník a obec Supíkovice. V rámci události vystoupí trubači LS Jeseník a Jesenický chrámový sbor Laudate Dominum.

 • Slavnostní otevření Zážitkového chodníku u Bezručova pramene v Jeseníku – lázních, pátek 27. června 2014, od 15.30 hodin, v blízkosti města Jeseník, okres Jeseník, Olomoucký kraj

Pro zájemce bude připravena komentovaná vycházka po rekonstruovaných pramenech na naučné stezce V. Priessnitze v délce 3 km. Sraz v terénní obuvi na rozcestí turistických značek „Pod Enhuberovým hrobem“ ve 14 hodin. Je připraven krátký program a malé občerstvení. Událost pořádají Lesy ČR, Lesní správa Jeseník. GPS: 50°14’55.696“N, 17°11’22.055“E

V Hradci Králové 20. června 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření