Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od soboty 29 září do soboty6. října 2012

  • 18. ročník Svatováclavského troubení s Lesy ČR na Kladské, sobota 29. září 2012, od 17 do 20 hodin, oblast kolem Loveckého zámečku Kladská u Mariánských Lázní, okres Cheb, Karlovarský kraj;
  • Do lesa s lesníkem, středa 3. října 2012, od 8.45 hodin, lokalita Tři studně, Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina;
  • Podzimní les aneb „Jak se dělá lesní pedagogika“, sobota 6. října 2012, od 10 do 15 hodin, Kostomlaty pod Milešovkou-u lesních rybníčků pod hradem, okres Teplice, Ústecký kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech.

sobota 29. září 2012

  • 8. ročník Svatováclavského troubení s Lesy ČR na Kladské, sobota 29. září 2012, od 17 do 20 hodin, oblast kolem Loveckého zámečku Kladská u Mariánských Lázní, okres Cheb, Karlovarský kraj

V rámci programu vystoupí trubačské soubory z ČR, Německa a Švýcarska včetně trubačského souboru Lesů ČR, Lesního závodu Kladská. Součástí akce jsou také praktické ukázky myslivosti. Akci pořádají Lesy ČR, Lesní závod Kladská.

středa 3. října 2012

 

  • Do lesa s lesníkem, středa 3. října 2012, od 8.45 hodin, lokalita Tři studně, Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

Akci společně pořádají Lesy ČR a Nadace dřevo pro život. Je určena žákům a učitelům místních základních škol. Jejím smyslem je nejen prakticky ukázat lesnické činnosti, ale zároveň představit les včetně všech jeho pozitivních funkcí a dřevo jako jednu z mála obnovitelných surovin. Připravený program, který povedou odborní lesní pedagogové, je rozdělen do šesti samostatných částí: semenářství, zalesňování a výchova mladých porostů – prořezávka; vyznačování těžeb v probírkových porostech; myslivost, péče o zvěř; měření výšky a tloušťky stromu, určování objemu stromu; produkty ze dřeva a práce se dřevem. sobota 6. října 2012

  • Podzimní les aneb „Jak se dělá lesní pedagogika“, sobota 6. října 2012, od 10 do 15 hodin, Kostomlaty pod Milešovkou-u lesních rybníčků pod hradem, okres Teplice, Ústecký kraj

V místě konání této velmi zajímavé a poutavé akce bude pro malé i velké návštěvníky připraven bohatý program s ukázkou nejrůznějších zajímavých aktivit včetně her a soutěží. Pořadatelem akce jsou Lesy ČR, Lesní správy Litoměřice.

V Hradci Králové 27. září 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.