Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od soboty 31. května do čtvrtka 12. června 2014

 • Cestičky kolem Dukovan, 9. ročník turistického pochodu, sobota 31. května 2014, Dukovany, okres Třebíč, Kraj Vysočina
 • Pohádkový les – Česká hudba, sobota 31. května 2014, od 8.40 hodin, město Rudolfov, okres České Budějovice, Jihočeský kraj
 • LESNICKÁ VÝSTAVA, Vzdělávací centrum Křižánky, sobota 31. května – čtvrtek 12. června 2014, obec Křižánky, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina
 • Den s Lesy ČR, neděle 1. června 2014, od 15 hodin, areál western kempu Vochtánka v obci Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
 • Doteky lesa, státní zámek Lysice, pondělí 2. – pátek 6. června 2014, okres Blansko, Jihomoravský kraj
 • Mezinárodní den archivů, sobota 7. června 2014, 9 – 17 hodin, město Litoměřice, objekt Státního oblastního archivu, Kamýcká ulice (bývalé kasárny pod Radobýlem), Ústecký kraj
 • Otevíráme muzeum na Malé Moravě – Muzeum Malá Morava, sobota 7. června 2014, od 17 hodin, obec Malá Morava, okres Šumperk, Olomoucký kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

 • Cestičky kolem Dukovan, 9. ročník turistického pochodu, sobota 31. května 2014, Dukovany, okres Třebíč, Kraj Vysočina

Na akci budou vítáni všichni milovníci turistiky. Prezentace před startem pochodu je mezi 8. a 9. hodinou u budovy Základní školy v Dukovanech. Trasa pochodu je dlouhá 10 kilometrů a vede oblastí Rabštejna, cíl pochodu je u hájenky Hrad /objekt LČR/. Každý účastník obdrží pamětní list a drobné dárky. Vyhodnocen bude také nejmladší a nejstarší účastník pochodu. V průběhu pochodu bude pro účastníky na jednotlivých stanovištích připraven různorodý program. Akci organizují Lesy ČR, Lesní správa Třebíč a Základní škola a Mateřská škola Dukovany.

 • Pohádkový les – Česká hudba, sobota 31. května 2014, od 8.40 hodin, město Rudolfov, okres České Budějovice, Jihočeský kraj

Naučná stezka v okolí Rudolfova a Hlincové hory – délka asi 6 km. Start pouze s předem zakoupenou účastnickou kartou průběžně od 8.40 do 14.40 hodin na konečné MHD číslo 21 před kostelem. Akci pořádají Klub českých turistů a Jihočeské divadlo. Partnery akce jsou kromě Jihočeského kraje také Lesy ČR.

 • LESNICKÁ VÝSTAVA, Vzdělávací centrum Křižánky, sobota 31. května – čtvrtek 12. června 2014, obec Křižánky, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

Výstava je určená pro širokou veřejnost, přátele lesa a přírody. Zahájená bude 31. května ve 14 hodin. K vidění budou historické fotografie z lesního provozu Novoměstska a sousedních lesních majetků. Prezentováno bude také téma myslivosti na bývalém Lesním závodě Nové Město na Moravě a jiné zajímavosti. Výstava bude otevřená od pondělí do pátku v čase 9 – 16 hodin, v sobotu a v neděli v době 10 – 16 hodin. Výstavu organizují Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Nové Město na Moravě ve spolupráci s Obecním úřadem Křižánky.

 • Den s Lesy ČR, neděle 1. června 2014, od 15 hodin, areál western kempu Vochtánka v obci Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

Účastníky akce provedou lesní stezkou plnou poznání a her pohádkové postavičky. Doprovodný program: ukázka těžkých koní v tahu; dřevořezby motorovou pilou; sokolník s dravci; opekání vuřtů. Událost pořádají Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Rychnov nad Kněžnou.

 • Doteky lesa, státní zámek Lysice, pondělí 2. – pátek 6. června 2014, okres Blansko, Jihomoravský kraj

Na programu uváděné akce určené pro žáky 4. až 6. tříd základních škol se spolupodílejí také Lesy ČR. Program zahrnuje 45 minutovou prohlídku vybraných prostor lysického zámku zaměřenou na využití dřeva v interiéru, lov jako součást šlechtického života a dále návštěvu výstavy o historickém lesnictví v předzámčí zámku. Součástí akce je také 45 minutová soutěž vedená pracovníky Lesů ČR v zámecké oboře, kdy žáci budou mít možnost seznámit se v terénu se stromy, živočichy a ekologickou výchovou.

 • Mezinárodní den archivů, sobota 7. června 2014, 9 – 17 hodin, město Litoměřice, objekt Státního oblastního archivu, Kamýcká ulice (bývalé kasárny pod Radobýlem), Ústecký kraj

Program: výtvarná dílna a soutěže Poznej les včera a dnes – tvoření z přírodnin, výroba drobných dárků, dokreslování, poznávání zvířat a rostlin, soutěže o zajímavé ceny. Výstava Lesy v archivních dokumentech – mimořádná prezentace nejstarší mapy Českého středohoří. Akci organizují Státní oblastní archiv v Litoměřicích ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p., Lesní správou Litoměřice.

 • Otevíráme muzeum na Malé Moravě – Muzeum Malá Morava, sobota 7. června 2014, od 17 hodin, obec Malá Morava, okres Šumperk, Olomoucký kraj

V letošní expozici bude mimo jiné vystavena trofej jelena uloveného na Králickém Sněžníku v roce 1946 a jelena albína. Muzeum bude otevřeno do konce září od 9 do 17 hodin. Muzeum podporují Lesy České republiky, s. p., obec Malá Morava a Farma Morava.

V Hradci Králové 29. května 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření