Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od středy 22. do pondělí 27. května 2013

Aktualizováno 23.5.2013

 • Lesy ČR pořádají 46. Mistrovství Evropy v loveckém brokovém parkúru, 22. – 26. května, okolí zámku Konopiště a Konopišťská bažantnice, okres Benešov, Středočeský kraj

 • Lesy ČR na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem, 22. – 26. května 2013, okres Nymburk, Středočeský kraj

 • Den s Lesy ČR na chatě Emilovna v blízkosti obce Karlova Ves, sobota 25. května 2013, 9.30 – 15.30 hodin, okres Rakovník, Středočeský kraj

 • Lesnický den, sobota 25. května 2013, 9 – 11 hodin, Hejnice, okres Liberec, Liberecký kraj

 • Den stromů a Den s Lesy ČR na hradě Lukově, sobota 25 . května 2013, 10 – 17 hodin, v blízkosti obce Lukov, okres Zlín, Zlínský kraj

 • Přehlídka loveckých trofejí, sobota 25. května 2013, 10 – 16 hodin, areál loveckého zámečku Kladská u Mariánských Lázní, okres Cheb, Karlovarský kraj

 • Dětská neděle, neděle 26. května 2013, od 13.30 hodin, Multikino CineStar, Obchodní centrum Čtyři Dvory, Milady Horákové 1498, České Budějovice

 • ZELENÉ ODPOLEDNE S LESY ČR, pondělí 27. května 2013, 16 – 18 hodin, město Zlín, náměstí Práce před Velkým kinem, Zlínský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

 • Lesy ČR pořádají 46. Mistrovství Evropy v loveckém brokovém parkúru, 22. – 26. května, okolí zámku Konopiště a Konopišťská bažantnice, okres Benešov, Středočeský kraj

Hlavním organizátorem šampionátu je státní podnik Lesy České republiky, který má s pořádáním takto významných událostí bohaté zkušenosti. Slavnostní zahajovací ceremoniál, jehož nedílnou součástí je i průvod jednotlivých národních týmů, se uskuteční ve středu 22. května od 17.30 hodin v přírodním divadle na Konopišti.

Velmi atraktivní bude šampionát pro diváky. A to nejen díky okolí konopišťského zámku, ale i vzhledem k nabízenému servisu. Vstupné i parkování aut na vyhrazených místech bude bezplatné, stejně jako návazná kyvadlová doprava. Parkúr bude současně postaven tak, aby diváci na závodníky dobře viděli. Šampionátu se zúčastní více než 800 závodníků z 27 evropských zemí.

 • Lesy ČR na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem, 22. – 26. května 2013, okres Nymburk, Středočeský kraj

Lesy ČR, ředitelství LČR, se od středy 22. do neděle 26. května budou prezentovat na výstavě Natura Viva 2013, která se již tradičně koná na Výstavišti v Lysé nad Labem, v okrese Nymburk, ve Středočeském kraji. Natura Viva je jedinou každoroční odbornou výstavou tohoto typu v České republice, na níž se soustředí takřka všechny významné společnosti působící v oborech myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství.

Lesy ČR jsou pravidelným vystavovatelem již řadu let. Expozice podniku se těší velkému zájmu veřejnosti. Slouží k prezentaci především myslivosti, lesní pedagogiky, ale také různých záchranných programů, ochrany přírody i podpory mimoprodukčních funkcí lesů. Výstavní stánek Lesů ČR bude umístěn v hale H2. Ve čtvrtek 23. a v pátek 24. května se Lesy ČR navíc budou spolupodílet na společném dětském výstavním programu. Na pěti stanovištích na děti čekají zajímavé soutěže nebo poutavé povídání o lese a přírodě.

 • Den s Lesy ČR na chatě Emilovna v blízkosti obce Karlova Ves, sobota 25. května 2013, 9.30 – 15.30 hodin, okres Rakovník, Středočeský kraj

Pro všechny děti a jejich rodiče je připravena soutěžní stezka, na které si mohou ověřit své znalosti o přírodě. Doprovodný program: sokolníci, rukodělné práce, vyrábění z korálků, sportovní střelba ze vzduchovky, lukostřelba, prezentace lesnického školství, ukázky práce vojenské policie, divadelní představení „O rytíři Jindřichu“. Jako každoročně nebude chybět ani opékání buřtů a bohatá tombola. K dobré pohodě zahraje country kapela K.M.Č. Akci společně připravují Lesy ČR, Lesní správa Křivoklát a Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR Křivoklát.

 • Lesnický den, sobota 25. května 2013, 9 – 11 hodin, Hejnice, okres Liberec, Liberecký kraj

Akce konající se v areálu lesnické školy v Hejnicích je určená nejen nejmenším, ale i jejich rodičům. Na příchozí čeká procházka jarní přírodou, řada soutěží, ukázka lesnické techniky a práce s motorovou pilou. Cesta je vhodná i pro maminky s kočárky. Událost organizují Lesy ČR, Krajské ředitelství Liberec, Lesní správa Frýdlant a Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantě.

 • Den stromů a Den s Lesy ČR na hradě Lukově, sobota 25 . května 2013, 10 – 17 hodin, v blízkosti obce Lukov, okres Zlín, Zlínský kraj

Jde o velmi pěknou a již tradiční akci pro děti, jejich rodiče i širší veřejnost. Na návštěvníky čeká bohatý program jako prohlídka hradu, naučně zábavná stezka lesem, zážitkové stromolezení, lovecká lukostřelba, výsadba nového dubu pod hradbami, výroba ptačích budek a celá řada populárně naučných her i soutěží včetně řezání dřeva. V 11 a ve 13.30 hodin proběhnou moderované ukázky sokolnictví. Vhodným zpestřením může být vystoupení loutkového divadla Zlatá koruna či poznávací výstava lesních rostlin a živočichů. Událost společně pořádají Lesy ČR, statutární město Zlín a Spolek přátel hradu Lukova. V případě nepříznivého počasí se akce konat nebude.

 • Přehlídka loveckých trofejí, sobota 25. května 2013, 10 – 16 hodin, areál loveckého zámečku Kladská u Mariánských Lázní, okres Cheb, Karlovarský kraj

Půjde o přehlídku trofejí ulovených v režijních honitbách Lesů ČR, Lesního závodu Kladská v lovecké sezóně 2012/2013. Na akci je srdečně zvána široká laická i odborná veřejnost. Na programu bude expozice mysliveckých trofejí ulovených v roce 2012/2013, přehlídka schozů jelena lesního z roku 2013, zajímavé schozy nalezené v minulosti na LZ Kladská a výstava fotografií zvěře a přírody Slavkovského lesa. V rámci doprovodného programu se uskuteční vystoupení mysliveckých trubačů, vábení zvěře a zábavný program pro dětské návštěvníky. Na místě bude k dispozici i stánek s občerstvením.

 • Dětská neděle, neděle 26. května 2013, od 13.30 hodin, Multikino CineStar, Obchodní centrum Čtyři Dvory, Milady Horákové 1498, České Budějovice

Lesy ČR v rámci doprovodného programu, který je součástí odpoledního filmového promítání pro děti, připravují společně s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů ukázky lesní pedagogiky. Mezi další zajímavé body doprovodného programu patří například povídání o Stezce korunami stromů na Lipně, dovednostní jízdy na speciální lipenské koloběžce či možnost seznámit se formou hry s květenou a lesními skřítky, které mohou děti potkat na toulkách přírodou – diváci se mohou na chvíli stát strážcem lesa a pomohou rozkvést pohádkový strom, který sami vytvoří.

 • ZELENÉ ODPOLEDNE S LESY ČR, pondělí 27. května 2013, 16 – 18 hodin, město Zlín, náměstí Práce před Velkým kinem, Zlínský kraj

Událost je určená především dětem, pro které budou na několika stanovištích připraveny zajímavé soutěže s názvy jako Vzkaz v láhvi, Puzzle, Papírové vikingské masky, Znak Vikingů, H.Ch. Andersen – příběh na pokračování či Zastavení u myslivců (poznávání zvířat). V rámci doprovodného programu proběhne od 16.15 hodin v Univerzitním parku akce Sázení stromu s Lesy ČR. Program zpestří vystoupení taneční skupiny Trick Hulín a dětského divadla Řád červených nosů – Obrázky ze života hmyzu. Akce je součástí 53. ZLÍN FILM FESTIVALU, 53. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež.

V Hradci Králové 21. května 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření