Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od středy 23. do neděle 27. května

 • Lesy ČR na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem, okres Nymburk, Středočeský kraj, 23. – 27. 5. 2012
Sobota 26. 5. 2012:
 • Den s Lesy ČR na chatě Emilovna v blízkosti obce Karlova Ves, okres Rakovník, Středočeský kraj, 9.30-15.30 hodin
 • 7. ročník turistického pochodu Cestičky kolem Dukovan, okres Třebíč, Kraj Vysočina, od 8 hodin
 • Přehlídka loveckých trofejí na loveckém zámečku Kladská u Mariánských Lázní, okres Cheb, Karlovarský kraj, 10 – 16 hodin
 • Slavnostní otevření 2. etapy Singltreku pod Smrkem v Novém Městě pod Smrkem, u koupaliště, Liberecký kraj, 10 – 15 hodin

Lesy ČR se od středy 23. do neděle 27. května budou prezentovat na výstavě Natura Viva 2012, která se již tradičně koná na Výstavišti v Lysé nad Labem, v okrese Nymburk, ve Středočeském kraji. Natura Viva je jedinou každoroční odbornou výstavou tohoto typu v České republice, na níž se soustředí takřka všechny významné společnosti působící v oborech myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství.

Lesy ČR jsou pravidelným vystavovatelem již řadu let. Expozice podniku se těší velkému zájmu veřejnosti. Slouží k prezentaci především myslivosti, lesní pedagogiky, ale také různých záchranných programů, ochrany přírody i podpory mimoprodukčních funkcí lesů. Výstavní stánek Lesů ČR bude umístěn v hale H2.
Ve čtvrtek 24. a v pátek 25. května se Lesy ČR navíc budou spolupodílet na společném dětském výstavním programu. Na pěti stanovištích na děti čekají zajímavé soutěže nebo poutavé povídání o lese a přírodě. 

V sobotu 26. května Lesy ČR veřejnost zvou na následující zajímavé akce:

 • v čase 9.30-15.30 hodin na Den s Lesy ČR na chatě Emilovna v blízkosti obce Karlova Ves, okres Rakovník, Středočeský kraj

Pro návštěvníky jsou připraveny zajímavé úkoly o lese a přírodě, které bude možné plnit v rámci putování po lesní stezce. Veřejnost bude moci shlédnout i ukázky prací rukodělných dílen či výroby z přírodnin.  Děti se zabaví při veselém malování na obličej či prezentaci činností Střediska ekologické výchovy Kladno Čabárna. Součástí programu je také v 10 a ve 12 hodin vystoupení sokolníka a v 11 a ve 13 hodin ukázka práce Vojenské policie Praha. Ve 14 hodin se uskuteční hudební představení kytaristky Milady Karez nazvané „O zvířátkách“ a v 15 hodin veřejností oblíbená tombola. V průběhu celého dne bude zpříjemňovat atmosféru pěknými písničkami kapela „Leontýnka“. Neodmyslitelnou součástí akce je opékání buřtů. Pro návštěvníky je pro usnadnění přístupu na akci připravena bezplatná autobusová doprava. Autobusy vyjedou v 9.30 hodin z městyse Křivoklát, z místa naproti vlakovému nádraží. Z chaty Emilovna pak návštěvníky autobusy zavezou zpět k nádraží v Křivoklátu v 15.30 hodin. Akci společně připravují Lesy ČR – Lesní správa Křivoklát a Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR Křivoklát.

 • na 7. ročník turistického pochodu Cestičky kolem Dukovan, okres Třebíč, Kraj Vysočina

Vítáni na něm budou všichni milovníci turistiky. Start je mezi 8. a 9. hodinou před budovou Základní školy v Dukovanech, v okrese Třebíč, v Kraji Vysočina. Trasa pochodu je dlouhá 10 kilometrů a vede oblastí „Havránku“ a „Filoly“. Cíl pochodu je u chaty Mysliveckého sdružení Fiola Dukovany. Každý účastník obdrží pamětní list a drobné dárky. Vyhodnocen bude také nejmladší a nejstarší účastník pochodu. V jeho průběhu bude pro účastníky na jednotlivých stanovištích připraven různorodý program. Akci organizuje Lesní správa Lesů ČR Třebíč a Základní škola a Mateřská škola Dukovany.

 • na přehlídku loveckých trofejí na loveckém zámečku Kladská u Mariánských Lázní, okres Cheb, Karlovarský kraj

Akce proběhne v čase od 10 do 16 hodin. Součástí programu je také výstava fotografií zvěře a přírody Slavkovského lesa, vystoupení mysliveckých trubačů nebo zábavný program pro děti.

 • slavnostní otevření 2. etapy Singltreku pod Smrkem v Novém Městě pod Smrkem, u koupaliště, Liberecký kraj

Událost se uskuteční od 10 do 15 hodin. Po slavnostním zahájení se návštěvníci mohou těšit na start triatlonu Novoměstský sršáň, dále hudební vystoupení a dětský program.

V Hradci Králové 22. května 2012   

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.