Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR v sobotu dne 17. srpna 2013

  • Den s Lesy ČR na hradě Helfenburk, sobota 17. srpna 2013, 13 – 16 hodin, 8 km od obce Bavorov, okres Strakonice, Jihočeský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Jedna zajímavá akce se v Jihočeském kraji uskuteční tuto sobotu 17. srpna. Lesy ČR veřejnost na tuto akci prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

  • Den s Lesy ČR na hradě Helfenburk, sobota 17. srpna 2013, 13 – 16 hodin, 8 km od obce Bavorov, okres Strakonice, Jihočeský kraj

Začátek bude na parkovišti u hájenky Helfenburk. Na programu budou soutěže pro děti z lesní pedagogiky, dále dovednostní soutěže a též úkoly v poznávání dřevin, bylin a lesní zvěře. Na závěr akce proběhne oblíbené opékání špekáčků. Akci organizují Lesy ČR, Lesní správa Vodňany.

V Hradci Králové 13. srpna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření