Pozvánka pro veřejnost: Lesnický den na Bramberku

Kdy a kde? sobota 16. července, část obce Lučany nad Nisou zvaná Horní Maxov, střelnice Bamberk, u rozhledny, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. V sobotu 16. července Lesy ČR veřejnost zvou na akci zvanou Lesnický den na Bramberku.

Lesnický den na Bramberku, část obce Lučany nad Nisou zvaná Horní Maxov, střelnice Bramberk, u rozhledny, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

Avizovaná akce v sobotu 16. července, pořádaná Lesní správou Lesů ČR Jablonec nad Nisou, je určená především dětem, na které čeká den plný lesnických her, soutěží a atrakcí.

Dopoledne mezi 9. až 11. hodinou je možné vyrazit na zábavnou trasu, poté bude následovat zajímavý doprovodný program. „Na zábavné stezce čeká návštěvníky setkání s odborníky, kteří se starají o les v našem regionu. Lidé si současně při plnění zajímavých úkolů ověří své znalosti o lese a přírodě,“ podotýká ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec Ludvík Řičář.

Na konci trasy bude připraven další programu a to v podobě předvádění dravých ptáků, lovecké hudby, ukázek práce v lese či výrobků z přírodních materiálů.

Celá akce bude ukončena do 14 hodin. Možnost parkování je zajištěna na kopci před rozhlednou Bramberk nebo v Horním Maxově u kostela.

Rok 2011: Mezinárodní rok lesů

Rok 2011 je specifický v tom, že je Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem lesů. Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.

V Hradci Králové, 14. července 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.