Pozvánka pro veřejnost: Lesy ČR se účastní Ekojarmarku v Olomouci

čtvrtek 1. 5. 2014, Olomouc, Horní náměstí, 9.30 – 17 hodin

Lesy ČR se letos již po čtvrté zapojují do akce nazvané „Ekojarmark“ konané v rámci události „Ekologické dny Olomouc 2014.“ Ekojarmark se uskuteční přímo ve městě Olomouc na Horním náměstí a to ve čtvrtek 1. května v době od 9.30 do 17 hodin. Stánek Lesů ČR stejně jako aktivity z oblasti lesní pedagogiky, které podnik na akci bude prezentovat, návštěvníci najdou nedaleko Arionovy kašny.

Po celý den bude na místě pro návštěvníky připravován bohatý program: tradiční řemesla, programy pro rodiče s dětmi, Městský máj, Do práce na kole, Divadlo Tramtarie, Olomouc třídí odpad, Barevné dny aneb Jak se točí odpady, plavby na raftech, životní alternativy a pestrost. V průběhu dne na Horním náměstí proběhnou také vystoupení známých zpěváků a kapel.

V Hradci Králové 29. dubna 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření