Pozvánka pro veřejnost: víkendová akce s Lesy ČR v sobotu 11. června

 • Prezentace Lesů ČR v rámci Dne otevřených dveří na ZŠ TGM v Českém Krumlově, Jihočeský kraj
 • 1.ročník výtvarné soutěže pro děti mateřských a základních škol Jihočeského kraje „Lesy a příroda kolem nás“

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník.

Rok 2011 je specifický v tom, že je Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem lesů. Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”.

Tuto sobotu Lesy ČR spoluorganizují jednu zajímavou akci v Českém Krumlově. V Jihočeském kraji současně podnik v tomto období pořádá společně s dalšími organizacemi výtvarnou soutěž pro děti mateřských a základních škol.

Prezentace Lesů ČR na Dni otevřených dveří ZŠ TGM v Českém Krumlově,
okres Český Krumlov, Jihočeský kraj

Na sobotu 11. června připravila českokrumlovská Základní škola T. G. Masaryka od 10 do 16 hodin den otevřených dveří. Akce se koná společně s Lesy ČR a Lesy města Český Krumlov. Kromě soutěžně vzdělávacího programu budou moci návštěvníci v rámci prezentace Lesů ČR shlédnout ukázky řezání motorovou pilou nebo se zúčastnit soutěže v ručním řezání dřeva. Vzdělávací program bude zahrnovat následující témata: „živý“ les, poznáváme zvuky lesa, keltský strom, chraňte naše lesy – prostorové práce, výtvarná dílna – vyrob si svůj dárek, vyřezávání z kůry, co najdeme v lese.

1.ročník výtvarné soutěže pro děti mateřských a základních škol Jihočeského kraje
„Lesy a příroda kolem nás“

V rámci aktivit organizovaných u příležitosti Mezinárodního roku lesů, který na letošek vyhlásila OSN, připravily Lesy ČR, Krajské ředitelství České Budějovice společně se ZOO Ohrada a Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích 1. ročník výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás.“ Soutěž má celkem pět kategorií, ve kterých budou soutěžit děti mateřských a základních škol z Jihočeského kraje.

Chceme upozornit na význam lesa, který je přirozenou součástí Jihočeského kraje, domovem pro stovky druhů rostlin a živočichů a zdrojem poučení i inspirace začínajících výtvarníků, fotografů, hudebníků nebo literátů. Naším cílem je také podpora výtvarné reflexe zážitků dětí získaných návštěvou lesa a umocnění vlivu lesa a přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání,“ říká – k důvodům, proč byla soutěž vypsána – Kamil Bjaček, zástupce ředitele Krajského ředitelství Lesů ČR České Budějovice.

Zajímavostí soutěže je skutečnost, že se do její organizace zapojila celá řada místních jihočeských knihoven, které děti znají a často navštěvují. Knihovny slouží jako informační místa soutěže a jednotlivé práce v nich děti budou moci do 17. června také odevzdávat.

V rámci soutěže jsou vypsána následující témata:
 • Les
 • Strom
 • Lesní zvíře
 • Lesní rostlina
 • Člověk a les

Výtvarné práce je nutno opatřit na zadní straně štítkem s údaji: jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie, název a adresa školy, název práce, adresa a kontakt na autora výtvarné práce.

V každé obsazené kategorii vyberou zapojené knihovny tři nejlepší práce, které budou během července a srpna v příslušné knihovně také veřejně vystaveny. Po prázdninách pak budou odeslány do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, kde proběhne jihočeské finále. Během vernisáže výstavy zde budou 5. října vyhlášeny výsledky celé soutěže a předány odměny vítězům, které věnují Lesy České republiky. Oceněné práce budou zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací.

Bližší informace k soutěži lze získat na následujících kontaktech:
 • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Na Sadech 26 – 27, 370 59 České Budějovice – Ludmila Talířová, e-mail: talirova@cbvk.cz , http://www.cbvk.cz  
 • Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88-202, 371 36 České Budějovice – Ing. Kamil Bjaček, e-mail: bjacek.oi28@lesycr.cz , https://lesycr.cz

V Hradci Králové, 9. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
 • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.